Food For Thought

Dag 4 Vasten en Bidden!

By |2020-12-04T11:50:28+00:00December 4th, 2020|30 days fasting and praying, 31 days fast December 2020, Food For Thought|

Zij prezen God en het hele volk was hun goedgezind. En God zorgde dat er elke dag weer nieuwe mensen bijkwamen die gered werden.” Handelingen‬ ‭2:47‬ ‭HTB‬‬ Wij profeteren: Dit jaar heb ik gunst bij alle mensen!! Massale toename! Zielen komen eraan! Massale redding in de Naam van Jezus!   Moge de HEERE, de God

Day 4 Fasting and Prayer!

By |2020-12-04T10:00:58+00:00December 4th, 2020|30 days fasting and praying, 31 days fast December 2020, Food For Thought|

Praising God, and having favour with all the people. And the Lord added to the church daily such as should be saved.” Acts‬ ‭2:47‬ ‭KJV‬   We prophecy: This year I am obtaining favour with all men! Mass increase! Souls are coming! Mass salvation in the Name of Jesus! ‘(The Lord God of your fathers

Dag 3 vasten en bidden!

By |2020-12-04T04:37:11+00:00December 4th, 2020|30 days fasting and praying, 31 days fast December 2020, Food For Thought|

donderdag 03-12-2020 Woord van Profetie en Proclamaties: Zeg het hardop: • Ik zal overvloed hebben op elk gebied van mijn leven • Elk juk van slavernij dat door de vijand om mijn nek is gelegd, ik kom ertegen op, ik gebied het te breken in de Naam van Jezus! • Wat de vijand ook heeft

Day 3 Fasting and Prayer!

By |2020-12-03T13:01:26+00:00December 3rd, 2020|31 days fast December 2020, Food For Thought|

Word of Prophecy and Declarations: Say it out loud: • I will abound in any area of my life • Every yoke of bondage set by the enemy around my neck I come against it, I command it to break in the Name of Jesus! • Whatever the enemy has planned or whatever cycle I

Dag 2 Vasten en bidden!

By |2020-12-02T15:07:37+00:00December 2nd, 2020|31 days fast December 2020, Food For Thought|

DE OVERSCHADUWENDE KRACHT VAN GOD De overschaduwende kracht van God is bedoeld voor het onmogelijke. Het is belangrijk dat u begrijpt wat die tegenwoordigheid doet. Want het was de tegenwoordigheid van God die over Maria heen kwam en Maria werd zwanger. Het is ook de tegenwoordigheid die erkenning geeft. Er zijn misschien mensen die u niet

Day 2 Fasting and Prayer!

By |2020-12-02T10:52:25+00:00December 2nd, 2020|31 days fast December 2020, Food For Thought|

THE OVERSHADOWING POWER OF GOD The overshadowing power of God is for the impossible. It is important you understand what that presence does. For it is the presence of God that came upon Mary and Mary conceived. It is also the presence that brings acknowledgement. There may be people that don’t want you, but the

Dag 1 Vasten en Bidden!

By |2020-12-01T18:39:54+00:00December 1st, 2020|31 days fast December 2020, Food For Thought|

Profetie De poorten en deuren zijn open. De stad en natie zijn open. Er zijn geen onmogelijkheden meer! Ze zijn open! 2021 is mijn jaar van vollop mogelijkheden! Het bloed van Jezus opent deuren, het zegt “NEE” tegen de dingen die de vijand wil brengen!!! De Koning komt eraan! Jezus klopt aan de deur en

Day 1 Fasting and Prayer!

By |2020-12-01T13:20:41+00:00December 1st, 2020|31 days fast December 2020, Food For Thought|

Prophesy The gateways and portals are open. The city and nation are open. No more impossibilities!! It’s open! 2021 my year of full  possibilities! The blood of Jesus is opening doors, saying “NO” to the things the enemy wants to bring! The King coming! Jesus knocks when you open He will come in. The Lord

Food for Thought 2020 Day 210

By |2020-07-28T03:34:42+00:00July 28th, 2020|Facebook, Food For Thought|

Bible study plan 2020 Today we read: 2 Corinthians 4-8 -Food for thought 2020 day 210- Scripture of meditation: • 2 Chronicles‬ ‭20:20 “And they rose early in the morning, and went forth into the wilderness of Tekoa: and as they went forth, Jehoshaphat stood and said, Hear me, O Judah, and ye inhabitants of

Voedsel tot Overdenking 2020 Dag 210

By |2020-07-28T03:27:57+00:00July 28th, 2020|Facebook, Food For Thought|

Bijbelstudieplan 2020 Vandaag lezen we: 2 Korintiërs 4-8 -Voedsel tot overdenking 2020 dag 210- Tekst voor meditatie: ‭‭• 2 Kronieken 20:20‬ ‭ "De volgende morgen stonden zij vroeg op, en vertrokken naar de woestijn van Tekoa. Toen zij vertrokken, bleef Josafat staan en zei: Luister naar mij, Juda, en u , inwoners van Jeruzalem. Vertrouw