Food For Thought

Food for Thought 2020 Day 210

By |2020-07-28T03:34:42+00:00July 28th, 2020|Facebook, Food For Thought|

Bible study plan 2020 Today we read: 2 Corinthians 4-8 -Food for thought 2020 day 210- Scripture of meditation: • 2 Chronicles‬ ‭20:20 “And they rose early in the morning, and went forth into the wilderness of Tekoa: and as they went forth, Jehoshaphat stood and said, Hear me, O Judah, and ye inhabitants of

Voedsel tot Overdenking 2020 Dag 210

By |2020-07-28T03:27:57+00:00July 28th, 2020|Facebook, Food For Thought|

Bijbelstudieplan 2020 Vandaag lezen we: 2 Korintiërs 4-8 -Voedsel tot overdenking 2020 dag 210- Tekst voor meditatie: ‭‭• 2 Kronieken 20:20‬ ‭ "De volgende morgen stonden zij vroeg op, en vertrokken naar de woestijn van Tekoa. Toen zij vertrokken, bleef Josafat staan en zei: Luister naar mij, Juda, en u , inwoners van Jeruzalem. Vertrouw

Food for Thought 2020 Day 204

By |2020-07-22T08:28:38+00:00July 22nd, 2020|Facebook, Food For Thought|

Bible study plan 2020 Today we read: 1 Corinthians 16 2 Corinthians 1-3 -Food for thought 2020 day 204- Scripture of meditation: ‭‭• 2 Chronicles‬ ‭24:20‬ “And the Spirit of God came upon Zechariah the son of Jehoiada the priest, which stood above the people, and said unto them, Thus saith God, Why transgress ye

Voedsel tot Overdenking 2020 Dag 204

By |2020-07-22T08:25:56+00:00July 22nd, 2020|Facebook, Food For Thought|

Bijbelstudieplan 2020 Voor vandaag lezen we: 1 Korintiërs 16 2 Korintiërs 1-3 -Voedsel tot overdenking 2020 dag 204- Tekst voor meditatie: • 2 Kronieken 24:20   “Toen bekleedde de Geest van God Zacharia, de zoon van Jojada, de priester, die hoger dan het volk ging staan, en hij zei tegen hen: Zo zegt God: Waarom

Food for Thought 2020 Day 200

By |2020-07-18T04:16:19+00:00July 18th, 2020|Facebook, Food For Thought|

Bible study plan 2020 Today we read: 1 Corinthians 11-15 -Food for thought 2020 Day 200- Scripture of meditation: • Joshua‬ ‭1:7-8 “Only be thou strong and very courageous, that thou mayest observe to do according to all the law, which Moses my servant commanded thee: turn not from it to the right hand or

Voedsel tot Overdenking 2020 Dag 200

By |2020-07-18T03:58:53+00:00July 18th, 2020|Facebook, Food For Thought|

Bijbelstudieplan 2020 Vandaag lezen we: 1 Korintiërs 11-15 -Voedsel tot overdenking 2020 Dag 200- Tekst voor meditatie: • Jozua 1: 7-8 "Alleen, wees sterk en zeer moedig, door nauwlettend te handelen overeenkomstig heel de wet die Mozes, Mijn dienaar, u geboden heeft. Wijk daar niet van af, naar rechts of naar links, opdat u verstandig

Voedsel tot Overdenking 2020 Dag 198

By |2020-07-16T10:03:26+00:00July 16th, 2020|Facebook, Food For Thought|

Bijbelstudieplan 2020 1 Korintiërs 6-10 -Voedsel tot overdenking 2020 dag 198- Tekst voor meditatie: • Deuteronomium 29:9 "Houd daarom de woorden van dit verbond, en doe ze, opdat u verstandig zult handelen in alles wat u doet." Deuteronomium 29:9 HSV Als u begrijpt wat een verbond inhoudt, zult u nooit aan God twijfelen over uw

Food for Thought 2020 Day 198

By |2020-07-16T06:46:21+00:00July 16th, 2020|Facebook, Food For Thought|

Bible study plan 2020 Today we read: 1 Corinthians 6-10 -Food for thought 2020 Day 198- Scripture of meditation: • Deuteronomy 29:9 “Keep therefore the words of this covenant, and do them, that ye may prosper in all that ye do.” ‭‭Deuteronomy‬ ‭29:9‬ ‭KJV‬‬ When you understand what covenant entails, then you will never question

Voedsel tot Overdenking 2020 Dag 197

By |2020-07-15T06:38:59+00:00July 15th, 2020|Facebook, Food For Thought|

Bijbelstudieplan 2020 Romeinen 16 1 Korintiërs 3-5 -Voedsel tot overdenking 2020 Dag 197- Tekst voor meditatie : • Romeinen 12:2 "En wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken, opdat gij moogt erkennen wat de wil van God is, het goede, welgevallige en volkomene". Romeinen 12:2 NBG51 Het

Food for Thought 2020 Day 197

By |2020-07-15T06:35:07+00:00July 15th, 2020|Facebook, Food For Thought, Uncategorized|

Bible study plan 2020 Romans 16 1 Corinthians 3-5 -Food for thought 2020 Day 197- Scripture of meditation: • Romans 12:2 “And be not conformed to this world: but be ye transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is that good, and acceptable, and perfect, will of God.” ‭‭Romans‬ ‭12:2‬