Scroll Top

-Ware blijdschap-

Vandaag lezen we:

“Zalig zijn de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde beërven.”
Mattheüs 5:5 NBV

Wanneer je een zachtmoedig persoon ontmoet, is er altijd een atmosfeer van autoriteit, respect en zelfvertrouwen bij hen. Ze weten waar ze het over hebben, ze maken geen harde geluiden als holle vaten, maar zijn beladen met voedingstoffen. Hun vertrouwen en beroemen is niet in henzelf, maar altijd in God. Nederigheid is het aroma dat ze met zich meedragen, ze trekken allerlei soorten mensen aan en in ruil daarvoor worden ze geprezen voor hun vriendelijkheid, zachtaardigheid en aandacht voor hen.

Het Woord van God zegt:

“Zeg tegen de dochter van Sion: Zie, uw Koning komt tot u, zachtmoedig, en zittend op een ezel, en een veulen, het jong van een ezel. En de discipelen gingen heen en deden zoals Jezus hun had opgedragen, en brachten de ezel en het veulen, en trokken hun kleren aan en zetten hem daarop. En een zeer grote menigte spreidde hun klederen op de weg; anderen hakten takken van de bomen en strooiden ze op de weg. En de scharen die voorgingen en die volgden, riepen, zeggende: Hosanna tot de zoon van David: Gezegend is hij die komt in de naam van de Heer; Hosanna in de hoogste.”
Mattheüs 21:5-9 NBV

Jezus Christus bemachtigde de aarde niet door trots, maar in nederigheid. Het Woord van God zegt dat de mensen hun klederen op de grond gooiden zodat Hij erop kon lopen en men prees Hem. Zoals u ziet waren het mensen, omdat mensen Gods schatten op aarde zijn. Dus de manier waarop u mensen benadert of met mensen omgaat, bepaalt of u de aarde zult erven of niet. De reden waarom deze mensen Hem prezen is omdat Hij naar hen toe kwam in zachtmoedigheid en niet in arrogantie of trots. Zachtmoedigheid geeft geboorte aan verhoging en geeft u eer, gunst en respect voor God en mensen.

Wilt u verhoogd worden? Wees dan zachtmoedig!

Wilt u de aarde erven? Wees dan zachtmoedig!

Jezus Christus moest de heerlijkheid die Hij bij de Vader had opzij zetten (Johannes 17:5) om zich met ons te identificeren, zodat Hij Zijn aardse schatten (ons) kon bemachtigen. Anders zou het voor Hem onmogelijk zijn om de Verlosser en Vreugde van de hele wereld te zijn.

Het is tijd om van uw hoge paard af te stappen, zodat u mensen in nood kunt helpen. Dat is de enige manier waarop u de aarde erft!

Bedenk dat Gods schat de mens is en geen dingen.

Hij weerstaat de trotsen en verhoogd de nederige, dus onderwerpt u zich aan Hem en Hij zal u verhogen.

Onthoud de aarde is voor de zachtmoedigen!

Laten we bidden:
Hemelse Vader, laat De Geest van zachtmoedigheid deel uitmaken van mijn dagelijks leven terwijl ik Uw doel voor mijn leven hier op aarde najaag. In Jezus Naam, bid ik, Amen.