-Ware blijdschap-

Vandaag lezen we:

“Gezegend (gelukkig, vrolijk, vreugdevol, geestelijk voorspoedig – met levensvreugde en voldoening in Gods gunst en redding, ongeacht hun uiterlijke omstandigheden) zijn de zachtmoedigen (de zachtaardigen, geduldigen, lankmoedigen), want zij zullen de aarde beërven! [Ps. 37:11.]”
Mattheüs 5:5 AMPC

Zachtmoedige mensen zijn erg geduldig. Nu is er het verschil tussen geduld beoefenen wanneer u op iets wacht wat u is beloofd of geduld beoefenen wanneer iemand u iets verkeerds heeft aangedaan en u de persoon vergeeft en God vertrouwt voor verandering; dat is de demonstratie van zachtmoedigheid. Want in plaats van dat je die persoon in de gevangenis laat rotten, heeft u de persoon vergeven en een nieuw begin gegeven.

Weet dat wanneer u iemand ontmoet die zachtmoedig is, u net iemand hebt ontmoet die geduldig is.

Het Woord van God zegt:

“De Heer vertraagt ​​niet en is niet te laat of traag met wat Hij belooft, volgens de opvatting van sommige mensen over traagheid, maar Hij is lankmoedig (buitengewoon geduldig) jegens u, niet verlangend dat iemand verloren gaat, maar dat een ieder tot bekering zou moeten komen.”
2 Petrus 3:9 AMPC

Bijvoorbeeld:

“Daarom is het koninkrijk der hemelen als een menselijke koning die afrekening wilde houden met zijn dienaren. Toen hij met de boekhouding begon, werd er één bij hem gebracht die hem 10.000 talenten [waarschijnlijk ongeveer € 10.000.000] schuldig was. En omdat hij niet kon betalen, beval zijn meester hem te verkopen, met zijn vrouw en zijn kinderen en alles wat hij bezat, en betaling te doen. Dus de bediende viel op zijn knieën en smeekte hem: Heb geduld met mij en ik zal je alles betalen. En het hart van zijn meester werd bewogen met mededogen, en hij liet hem vrij en vergaf hem [kwijt gescholden] de schuld.”
Mattheüs 18:23-27 AMPC

De koning in deze tekst leed lang voor zijn dienaren en oefende dus zachtmoedigheid uit die voortkomt uit de vrucht Liefde. Vanuit liefde heeft u zelfbeheersing nodig om zachtmoedigheid te betonen. Dat is precies wat de koning deed toen de dienaar bij hem pleitte. Daarom, in plaats van boos te worden op zijn dienaar omdat hij zijn schuld niet kon betalen, vergaf hij hem en schold de schuld kwijt. Dit is de demonstratie van zachtmoedigheid.

Maar toen de dienaar dezelfde kans kreeg om te vergeven en los te laten, zakte hij voor de test omdat de vrucht van liefde en zelfbeheersing hem niet beheerste. Er was dus geen zachtmoedigheid in zijn karakter.

‘Maar diezelfde dienaar toen hij naar buiten ging vond een van zijn medebediende die hem honderd denarii [ongeveer twintig dollar] schuldig was; en hij greep hem bij de keel en zei: Betaal wat je schuldig bent! Dus zijn medebediende viel neer en smeekte hem ernstig: Geef me tijd, en ik zal jullie allemaal betalen! Maar hij was ongewillig, en hij ging naar buiten en liet hem in de gevangenis zetten totdat hij de schuld zou betalen. Toen zijn medebedienden zagen wat er was gebeurd, waren ze zeer ontdaan en gingen ze alles aan hun meester vertellen wat er was gebeurd. Toen riep zijn meester hem en zei tegen hem: Jij verachtelijke en slechte dienaar! Ik heb die gehele [grote] schuld van je vergeven en kwijtgescholden omdat je me erom smeekte. En had u geen medelijden en barmhartigheid met uw medebediende moeten hebben, zoals ik medelijden met u had en het zielig voor u vond ? En in toorn droeg zijn meester hem over aan de beulen (de cipiers), totdat hij alles zou betalen wat hij verschuldigd was. Zo zal ook Mijn hemelse Vader met ieder van jullie handelen als je je broeder niet van harte zijn overtredingen vergeeft.”
Mattheüs 18:28-35 AMPC

We zien uit de bovenstaande schriftgedeelten dat de dienaar in de hel terechtkwam en alles verloor m, want zonder zachtmoedigheid kun je de aarde niet beërven!

Bent u zachtmoedig?
Vergeet niet om de aarde te kunnen beërven, moet u zachtmoedig zijn.

Laten we bidden:
Help mij Vader, door Uw Geest om in zachtmoedigheid te wandelen. In Jezus Naam bid ik, Amen.