Scroll Top

anbi

ANBI

Naam:
Kerkgenootschap Winners Harvest Worship Center

RSIN/fiscaal nummer ANBI:
821501987

Contactgegevens:
Hunzestraat 85 – 1079 VW Amsterdam

Bestuur:
Dhr. J.P.B Enoh, voorzitter
Mw. L.M. Breemer, secretaris
Mw. J.M. Maduro, penningmeester
Mw. V.S. Shaw, lid
Dhr. A.M. Kempenaar, lid

Beleidsplan:
Het realiseren van evenwichtige gelovigen met als doel het Evangelie op een effectieve manier te verkondigen. Dit wordt ondermeer bereikt door studies, seminars, conferenties, huisgroepen om de groei tot geestelijke volwassenheid zichtbaar uit te dragen en te volbrengen. Daarnaast verlenen wij financiële ondersteuning voor de studenten in de kerk. Wij geven tevens ook voedselpakketten aan de minderbedeelden buiten de kerk.

Doelstelling:
De activiteiten van de Kerkgenootschap Winners Harvest Worship Center bestaan voornamelijk uit de verbreiding van het Evangelie van Jezus Christus in de ruimste zin van het woord.

Verslag uitgeoefende activiteiten:
– Organiseren van diverse bijeenkomsten om het Evangelie te verkondigen.
– Organiseren van bijzondere activiteiten voor de jongeren, de vrouwen en de mannen. Hierbij ligt de focus op persoonlijke ontwikkeling in de ruimste zin van het woord.
– Organiseren van seminars en het geven van pastorale hulp aan huwelijken.
– Verlenen van pastorale hulp, in de eerste plaats aan de gelovigen van Winners Harvest Worship Center.
– Geven van sociale hulp en adviezen, in de eerste plaats aan de gelovigen van Winners Harvest Worship Center.