-Ware blijdschap-

Vandaag lezen we:

“Gezegend (gelukkig, vrolijk, vreugdevol, geestelijk voorspoedig – met levensvreugde en voldoening in Gods gunst en redding, ongeacht hun uiterlijke omstandigheden) zijn de zachtmoedigen (de zachtaardigen, geduldigen, lankmoedigen), want zij zullen de aarde beërven! [Ps. 37:11.]”
Mattheüs 5:5 AMPC

Er is geen manier waarop je in zachtmoedigheid kunt opereren zonder liefde. Wanneer Gods Liefde u beheerst, zult u zachtaardig en teder zijn in de manier waarop u met anderen omgaat.

“Maar de geestelijke natuur brengt liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid en zelfbeheersing voort. Er zijn geen wetten tegen dat soort dingen.”
Galaten 5:22-23 GW

Liefde is de vrucht van de Geest en vanuit liefde kunt u zachtmoedigheid tonen. Gods Liefde wordt door de Heilige Geest in ons hart (geest) uitgestort. Wandelen in liefde is geen goed gevoel dat u dagelijks krijgt. Het is een beslissing en een opzettelijke actie die u wilt doen door uzelf over te geven aan de Heilige Geest.

Daarom als u in zachtmoedigheid (geduld, rust en tederheid, gemakkelijk opgelegd en onderdanig), wilt wandelen dan moet de Geest van Liefde u beheersen. U zult zelfbeheersing nodig hebben om constant in zachtmoedigheid te wandelen.

De Bijbel zegt dat omwille van liefde, God, Jezus heeft gezonden om te sterven voor onze zonden; zonder zachtmoedigheid zou Hij (Jezus Christus) deze taak niet kunnen volbrengen.

“Heb dezelfde houding die Christus Jezus had. Hoewel hij in de vorm van God was en gelijk aan God, profiteerde hij niet van deze gelijkheid. In plaats daarvan ontledigde Hij zichzelf door de gestalte van een dienaar aan te nemen, door te worden zoals andere mensen, door een menselijk uiterlijk te hebben. Hij vernederde zichzelf door gehoorzaam te worden tot de dood toe, de dood aan het kruis. Daarom heeft God hem een ​​uitzonderlijke eer gegeven – de naam die boven alle andere namen wordt geëerd – zodat bij de naam van Jezus iedereen in de hemel, op aarde en in de wereld beneden zal knielen en belijden dat Jezus Christus Heer is tot heerlijkheid van God de Vader.”
Filippenzen 2:5-11 GW

Als u deze wereld in handen te krijgen, dan moet de geest van zachtmoedigheid, die voortkomt uit Gods liefde, u beheersen.

Het is tijd om uw gemeenschap te beïnvloeden en deze in handen te krijgen door de kracht van Gods liefde.

Onthoud dat zachtmoedigheid geen zwakte is!

Laten we bidden:
Hemelse Vader, help mij door Uw Geest om de Geest van zachtmoedigheid te betonen in Jezus Naam, Amen.