Uncategorized

Food for Thought 2020 Day 197

By |2020-07-15T06:35:07+00:00July 15th, 2020|Facebook, Food For Thought, Uncategorized|

Bible study plan 2020 Romans 16 1 Corinthians 3-5 -Food for thought 2020 Day 197- Scripture of meditation: • Romans 12:2 “And be not conformed to this world: but be ye transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is that good, and acceptable, and perfect, will of God.” ‭‭Romans‬ ‭12:2‬

Vergeef, laat los & ga vooruit!

By |2020-07-04T04:31:20+00:00July 4th, 2020|Pastora's Blog, Uncategorized|

“Mam, ik weet niet wat ik tegen mijn meester moet zeggen. Ik vind niet dat hij echt iets voor mij heeft betekend dus ja... “ We stonden nèt op het punt haar zusje op te halen van haar laatste schooldag. Mijn dochter worstelde duidelijk met haar hart.  Saraï is blij en opgelucht dat groep 8

Voedsel tot Overdenking 2020 Dag 112

By |2020-04-21T08:14:20+00:00April 21st, 2020|Facebook, Food For Thought, Uncategorized|

Bijbelstudieplan 2020 Vandaag lezen we: Markus 8-10 Genesis 35-37 Spreuken 5-6 - Voedsel tot overdenking 2020 Dag 112- Tekst voor meditatie: • Jakobus 1: 2-4 Het woord van God zegt: "En wij weten dat voor hen die God liefhebben, alle dingen meewerken ten goede, voor hen namelijk die overeenkomstig Zijn voornemen geroepen zijn." Romeinen 8:28

Food for Thought 2020 Day 112

By |2020-04-21T08:14:51+00:00April 21st, 2020|Facebook, Food For Thought, Uncategorized|

Bible study plan 2020 Today we read: Mark 8-10 Genesis 35-37 Proverbs 5-6 -Food for thought 2020 Day 112- Scripture of meditation: • James 1:2-4 “We know that in all things God works for good with those who love him, those whom he has called according to his purpose.” ‭‭Romans‬ ‭8:28‬ ‭GNB‬‬ It’s important for

Food for Thought 2020 Day 43

By |2020-02-12T09:04:25+00:00February 12th, 2020|Facebook, Food For Thought, Uncategorized|

Bible Study Plan 2020 Today we read: 1 Peter 1:1-3 -Food for thought 2020 day 43- Scripture of meditation: • Romans 7:22 Many times we have our personal struggles in our lives. Sometimes we beat ourselves up, sometimes we get discouraged. The thing we say we are not going to do, that is the same

Voedsel tot Overdenking Dag 324

By |2019-12-02T03:34:33+00:00December 2nd, 2019|Facebook, Food For Thought, Uncategorized|

Bijbelstudieplan 2019 Vandaag lezen we: Psalmen 134-137 -Voedsel tot overdenking dag 324- • Johannes 6:37 • 2 Korinthiërs 3:18 • 1 Johannes 1:3 Gods liefde heeft de kracht en het vermogen om verandering te brengen in het leven van mensen. Toen we allemaal tot het geloof van onze Heer Jezus Christus kwamen, kwamen we precies

Food for Thought Day 301

By |2019-11-01T08:09:29+00:00November 1st, 2019|Facebook, Food For Thought, Uncategorized|

Bible Study Plan 2019 Today we read: Lamentations 4-5 Revelation 17-18 -Food for Thought dat 301- • Isaiah 14:13 • Luke 10:18 ‘For thou hast said in thine heart, I will ascend into heaven, I will exalt my throne above the stars of God: I will sit also upon the mount of the congregation, in

Voedsel tot Overdenking Dag 285

By |2019-10-13T07:14:12+00:00October 13th, 2019|Facebook, Food For Thought, Uncategorized|

Bijbelstudieplan 2019 Vandaag lezen we: Jeremia 21-22 Jakobus 4-5 -Voedsel tot overdenking dag 285- • Genesis 2: 15-17 • 1 Korinthiërs 6:18 De Liefde heeft Zijn grenzen. Het feit dat u van mensen houdt, betekent niet dat ze maar mogen doen wat ze willen. Zelfs God stelde grenzen in de omgang met Adam en Eva

Voedsel tot Overdenking Dag 276

By |2019-10-04T05:54:07+00:00October 4th, 2019|Facebook, Food For Thought, Uncategorized|

Bijbelstudieplan 2019 Vandaag lezen we: Jesaja 66 Filemon 1 -Voedsel tot overdenking dag 276- • Romeinen 8: 35-39 • Lucas 10:19 Het Woord van God zegt dat liefde alles verdraagt. Dat betekent dat wanneer Gods liefde u domineert zult u, net zoals Paulus, alles kunnen verdragen ​​zonder het over u te laten heersen, wetende dat

Voedsel tot Overdenking Dag 268

By |2019-09-26T09:12:57+00:00September 26th, 2019|Facebook, Food For Thought, Uncategorized|

Bijbelstudieplan 2019 Vandaag lezen we: Jesaja 53-54 2 Tessalonicenzen 1-3 -Voedsel tot overdenking dag 268- • Galaten 6: 7-9 • Lucas 6:38 Het Woord van God zegt: “Maak uzelf niets wijs: God laat niet met Zich spotten. Wat iemand zaait, zal hij ook oogsten. Wie naar de oude menselijke natuur leeft, kan alleen maar dood