Uncategorized

Voedsel tot Overdenking 2020 Dag 112

By |2020-04-21T08:14:20+00:00April 21st, 2020|Facebook, Food For Thought, Uncategorized|

Bijbelstudieplan 2020 Vandaag lezen we: Markus 8-10 Genesis 35-37 Spreuken 5-6 - Voedsel tot overdenking 2020 Dag 112- Tekst voor meditatie: • Jakobus 1: 2-4 Het woord van God zegt: "En wij weten dat voor hen die God liefhebben, alle dingen meewerken ten goede, voor hen namelijk die overeenkomstig Zijn voornemen geroepen zijn." Romeinen 8:28

Food for Thought 2020 Day 112

By |2020-04-21T08:14:51+00:00April 21st, 2020|Facebook, Food For Thought, Uncategorized|

Bible study plan 2020 Today we read: Mark 8-10 Genesis 35-37 Proverbs 5-6 -Food for thought 2020 Day 112- Scripture of meditation: • James 1:2-4 “We know that in all things God works for good with those who love him, those whom he has called according to his purpose.” ‭‭Romans‬ ‭8:28‬ ‭GNB‬‬ It’s important for

Food for Thought 2020 Day 43

By |2020-02-12T09:04:25+00:00February 12th, 2020|Facebook, Food For Thought, Uncategorized|

Bible Study Plan 2020 Today we read: 1 Peter 1:1-3 -Food for thought 2020 day 43- Scripture of meditation: • Romans 7:22 Many times we have our personal struggles in our lives. Sometimes we beat ourselves up, sometimes we get discouraged. The thing we say we are not going to do, that is the same

Voedsel tot Overdenking Dag 324

By |2019-12-02T03:34:33+00:00December 2nd, 2019|Facebook, Food For Thought, Uncategorized|

Bijbelstudieplan 2019 Vandaag lezen we: Psalmen 134-137 -Voedsel tot overdenking dag 324- • Johannes 6:37 • 2 Korinthiërs 3:18 • 1 Johannes 1:3 Gods liefde heeft de kracht en het vermogen om verandering te brengen in het leven van mensen. Toen we allemaal tot het geloof van onze Heer Jezus Christus kwamen, kwamen we precies

Food for Thought Day 301

By |2019-11-01T08:09:29+00:00November 1st, 2019|Facebook, Food For Thought, Uncategorized|

Bible Study Plan 2019 Today we read: Lamentations 4-5 Revelation 17-18 -Food for Thought dat 301- • Isaiah 14:13 • Luke 10:18 ‘For thou hast said in thine heart, I will ascend into heaven, I will exalt my throne above the stars of God: I will sit also upon the mount of the congregation, in

Voedsel tot Overdenking Dag 285

By |2019-10-13T07:14:12+00:00October 13th, 2019|Facebook, Food For Thought, Uncategorized|

Bijbelstudieplan 2019 Vandaag lezen we: Jeremia 21-22 Jakobus 4-5 -Voedsel tot overdenking dag 285- • Genesis 2: 15-17 • 1 Korinthiërs 6:18 De Liefde heeft Zijn grenzen. Het feit dat u van mensen houdt, betekent niet dat ze maar mogen doen wat ze willen. Zelfs God stelde grenzen in de omgang met Adam en Eva

Voedsel tot Overdenking Dag 276

By |2019-10-04T05:54:07+00:00October 4th, 2019|Facebook, Food For Thought, Uncategorized|

Bijbelstudieplan 2019 Vandaag lezen we: Jesaja 66 Filemon 1 -Voedsel tot overdenking dag 276- • Romeinen 8: 35-39 • Lucas 10:19 Het Woord van God zegt dat liefde alles verdraagt. Dat betekent dat wanneer Gods liefde u domineert zult u, net zoals Paulus, alles kunnen verdragen ​​zonder het over u te laten heersen, wetende dat

Voedsel tot Overdenking Dag 268

By |2019-09-26T09:12:57+00:00September 26th, 2019|Facebook, Food For Thought, Uncategorized|

Bijbelstudieplan 2019 Vandaag lezen we: Jesaja 53-54 2 Tessalonicenzen 1-3 -Voedsel tot overdenking dag 268- • Galaten 6: 7-9 • Lucas 6:38 Het Woord van God zegt: “Maak uzelf niets wijs: God laat niet met Zich spotten. Wat iemand zaait, zal hij ook oogsten. Wie naar de oude menselijke natuur leeft, kan alleen maar dood

Food for Thought Day 119

By |2019-04-29T00:47:12+00:00April 29th, 2019|Facebook, Food For Thought, Uncategorized|

Bible Study Plan 2019 Today we read: Joshua 16-17 John 3 Psalms 55 -Food for thought day 119- • Luke 17:1-5 • Philippians 1:9-10 We must desire to grow in love. The truth is, growing in love has to do with loving the same people who once hurt you. God uses challenges in our lives

Vecht voor uw familie (6)

By |2018-10-15T07:05:44+00:00October 15th, 2018|Daily Manna, Facebook, Uncategorized|

Want al wandelen wij in het vlees, wij voeren geen strijd naar het vlees.   De wapens van onze strijd zijn immers niet vleselijk, maar krachtig door God, tot afbraak van bolwerken.  Want wij breken valse redeneringen af en elke hoogte die zich verheft tegen de kennis van God, en wij nemen elke gedachte gevangen om