Food For Thought

De Zegenbeden deel 6: Ware Blijdschap

By |2021-09-15T08:53:20+00:00September 15th, 2021|Facebook, Food For Thought|

-Ware blijdschap- Vandaag lezen we: “Gelukkig zijn zij die treuren; God zal ze troosten!” Mattheüs 5:4 GNT Het Griekse woord voor treuren is "pentheo", het betekent “jammeren” wat inhoudt: om grote spijt, verdriet of teleurstelling over iets te uiten. Het kan een persoon zijn (iemand die u een belofte heeft gedaan en deze uiteindelijk niet

The Beatitudes part 6: True Happiness

By |2021-09-15T09:21:25+00:00September 15th, 2021|Facebook, Food For Thought|

-True Happiness- Today we read: “Happy are those who mourn; God will comfort them!” ‭‭Matthew‬ ‭5:4‬ ‭GNT‬‬ The Greek word for mourn is “pentheo”, it means “to bewail” which means: to express great regret, sadness or disappointment about something. It can be a person (someone who made a promise to you and end up not

De Zegenbeden deel 5: Ware Blijdschap

By |2021-09-14T08:57:38+00:00September 14th, 2021|Facebook, Food For Thought|

-Ware blijdschap- Vandaag lezen we: “Gezegend en benijdenswaardig blij [met een blijdschap voortgebracht door de ervaring met Gods gunst en vooral bepaald door de openbaring van Zijn weergaloze genade] zijn zij die treuren, want zij zullen getroost worden! [Is een. 61:2.]” Mattheüs 5:4 AMPC “U bent gezegend wanneer u voelt dat u heeft verloren datgene

The Beatitudes part 5: True Happiness

By |2021-09-14T02:17:39+00:00September 14th, 2021|Facebook, Food For Thought|

-True Happiness- Today we read: “Blessed and enviably happy [with a happiness produced by the experience of God's favor and especially conditioned by the revelation of His matchless grace] are those who mourn, for they shall be comforted! [Isa. 61:2.]” ‭‭Matthew‬ ‭5:4‬ ‭AMPC‬‬ “You’re blessed when you feel you’ve lost what is most dear to

De Zegenbeden deel 4: Ware Blijdschap

By |2021-09-13T08:06:39+00:00September 13th, 2021|Facebook, Food For Thought|

-Ware blijdschap- “Gelukkig zijn zij die weten dat ze geestelijk arm zijn; het Koninkrijk der hemelen behoort hen toe!” Mattheüs 5:3 GNT De houding van geestelijke armoede volgt altijd de armen van geest. Ik weet dat u misschien denkt, "wat is het karakter dat daarmee gepaard gaat?" Het antwoord op deze vraag is in Gods

The Beatitudes part 4: True Happiness

By |2021-09-13T06:25:04+00:00September 13th, 2021|Facebook, Food For Thought|

-True Happiness- “Happy are those who know they are spiritually poor; the Kingdom of heaven belongs to them!” ‭‭Matthew‬ ‭5:3‬ ‭GNT‬‬ The attitude of spiritual poverty always follows the poor in the spirit. I know you may be thinking: “what is the character that goes with it?” The answer to this question is in God’s

De Zegenbeden deel 3: Ware Blijdschap

By |2021-09-10T10:38:21+00:00September 10th, 2021|Food For Thought|

-Ware blijdschap- “Gelukkig zijn zij die weten dat ze geestelijk arm zijn; het Koninkrijk der hemelen behoort hen toe!” Mattheüs 5:3 GNT De Bijbel zegt: “… want het koninkrijk der hemelen behoort hen toe…”. Dit is ongebruikelijk dat u ontvangt door arm van geest te zijn of een nederige positie in te nemen. “De vloek

The Beatitudes part 3: True Happiness

By |2021-09-10T10:27:20+00:00September 10th, 2021|Food For Thought|

-True Happiness- “Happy are those who know they are spiritually poor; the Kingdom of heaven belongs to them!” ‭‭Matthew‬ ‭5:3‬ ‭GNT‬‬ The Bible says: “ … for the kingdom of heaven belongs to them...”. This is uncommon, that you receive by being poor in the spirit or taking a humble position. “The curse of the

De Zegenbeden deel 2: Ware Blijdschap

By |2021-09-09T10:19:14+00:00September 9th, 2021|Food For Thought|

- Ware blijdschap - Vandaag lezen wij: "Gezegend [geestelijk voorspoedig, gelukkig, te bewonderen] zijn de armen van geest [zij die verstoken zijn van geestelijke arrogantie, zij die zichzelf als onbeduidend beschouwen], want van hen is het koninkrijk der hemelen [zowel nu als voor altijd]." Mattheüs 5:3 AMP “U bent gezegend als u aan het einde

The beatitudes part 2: True Happiness

By |2021-09-09T10:12:44+00:00September 9th, 2021|Food For Thought|

- True Happiness - Today we read: “Blessed [spiritually prosperous, happy, to be admired] are the poor in spirit [those devoid of spiritual arrogance, those who regard themselves as insignificant], for theirs is the kingdom of heaven [both now and forever].” ‭‭Matthew‬ ‭5:3‬ ‭AMP‬‬ “You’re blessed when you’re at the end of your rope. With

Title

Go to Top