Facebook

De Zegenbeden deel 11: Ware Blijdschap

By |2021-09-29T06:28:06+00:00September 29th, 2021|Facebook, Food For Thought|

-Ware blijdschap- Vandaag lezen we: "Zalig zijn de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde beërven." Mattheüs 5:5 NBV Wanneer je een zachtmoedig persoon ontmoet, is er altijd een atmosfeer van autoriteit, respect en zelfvertrouwen bij hen. Ze weten waar ze het over hebben, ze maken geen harde geluiden als holle vaten, maar zijn beladen met

The Beatitudes part 11: True Happiness

By |2021-09-29T06:23:09+00:00September 29th, 2021|Facebook, Food For Thought|

-True Happiness- Today we read: “Blessed are the meek: for they shall inherit the earth.” ‭‭Matthew‬ ‭5:5‬ ‭KJV‬‬ Whenever you meet a meek person, there’s always an atmosphere of authority, respect and self confidence with them. They know what they are about, they don’t make loud noises like empty vessels, but are loaded with victuals.

De Zegenbeden deel 10: Ware blijdschap

By |2021-09-27T08:52:31+00:00September 27th, 2021|Facebook, Food For Thought|

-Ware blijdschap- Vandaag lezen we: "Zalig zijn de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde beërven." Mattheüs 5:5 NBV Weet u dat nu u een nieuwe natuur heeft in Christus, u bekleed bent met zachtmoedigheid? “Daarom, indien iemand in Christus is, is hij een nieuw schepping: oude dingen zijn voorbijgegaan; zie, alle dingen zijn nieuw geworden.”

The Beatitudes part 10: True Happiness

By |2021-09-27T08:53:34+00:00September 27th, 2021|Facebook, Food For Thought, Uncategorized|

-True Happiness- Today we read: “Blessed are the meek: for they shall inherit the earth.” ‭‭Matthew‬ ‭5:5‬ ‭KJV‬‬ Do you know that as you have your new nature in Christ, you are now decorated with meekness? “Therefore if any man be in Christ, he is a new creature: old things are passed away; behold, all

De Zegenbeden deel 9: Ware Blijdschap

By |2021-09-24T03:30:36+00:00September 24th, 2021|Facebook, Food For Thought|

-Ware blijdschap- Vandaag lezen we: “Gezegend (gelukkig, vrolijk, vreugdevol, geestelijk voorspoedig - met levensvreugde en voldoening in Gods gunst en redding, ongeacht hun uiterlijke omstandigheden) zijn de zachtmoedigen (de zachtaardigen, geduldigen, lankmoedigen), want zij zullen de aarde beërven! [Ps. 37:11.]” Mattheüs 5:5 AMPC Een ander woord voor zachtmoedigheid is “het vermogen om lankmoedig te zijn.”

The Beatitudes part 9: True Happiness

By |2021-09-24T03:25:38+00:00September 24th, 2021|Facebook, Food For Thought|

True Happiness Today we read: “Blessed (happy, blithesome, joyous, spiritually prosperous–with life-joy and satisfaction in God's favor and salvation, regardless of their outward conditions) are the meek (the mild, patient, long-suffering), for they shall inherit the earth! [Ps. 37:11.]” Matthew‬ ‭5:5‬ ‭AMPC‬‬ Another word for meekness is “the ability to be longsuffering”. That is having

De Zegenbeden deel 8: Ware Blijdschap

By |2021-09-17T22:53:28+00:00September 17th, 2021|Facebook, Food For Thought|

-Ware blijdschap- Vandaag lezen we: “Gezegend (gelukkig, vrolijk, vreugdevol, geestelijk voorspoedig - met levensvreugde en voldoening in Gods gunst en redding, ongeacht hun uiterlijke omstandigheden) zijn de zachtmoedigen (de zachtaardigen, geduldigen, lankmoedigen), want zij zullen de aarde beërven! [Ps. 37:11.]” Mattheüs 5:5 AMPC Zachtmoedige mensen zijn erg geduldig. Nu is er het verschil tussen geduld

The Beatitudes part 8: True Happiness

By |2021-09-17T22:56:30+00:00September 17th, 2021|Facebook, Food For Thought|

-True Happiness- Today we read: “Blessed (happy, blithesome, joyous, spiritually prosperous–with life-joy and satisfaction in God's favor and salvation, regardless of their outward conditions) are the meek (the mild, patient, long-suffering), for they shall inherit the earth! [Ps. 37:11.]” ‭‭Matthew‬ ‭5:5‬ ‭AMPC‬‬ Meek people are very patient. Now there is a difference between patience exercised

De Zegenbeden deel 7: Ware Blijdschap

By |2021-09-16T08:49:14+00:00September 16th, 2021|Facebook, Food For Thought|

-Ware blijdschap- Vandaag lezen we: “Gezegend (gelukkig, vrolijk, vreugdevol, geestelijk voorspoedig - met levensvreugde en voldoening in Gods gunst en redding, ongeacht hun uiterlijke omstandigheden) zijn de zachtmoedigen (de zachtaardigen, geduldigen, lankmoedigen), want zij zullen de aarde beërven! [Ps. 37:11.]” Mattheüs 5:5 AMPC Er is geen manier waarop je in zachtmoedigheid kunt opereren zonder liefde.

The Beatitudes part 7: True Happiness

By |2021-09-16T08:08:32+00:00September 16th, 2021|Facebook, Food For Thought|

-True Happiness- Today we read: “Blessed (happy, blithesome, joyous, spiritually prosperous–with life-joy and satisfaction in God's favor and salvation, regardless of their outward conditions) are the meek (the mild, patient, long-suffering), for they shall inherit the earth! [Ps. 37:11.]” ‭‭Matthew‬ ‭5:5‬ ‭AMPC‬‬ There is no way you can operate in meekness without love. When God’s

Title

Go to Top