Facebook

Verheerlijk de relatie (dag 23)

By |2022-10-31T06:20:02+00:00October 31st, 2022|Daily Manna, Facebook|

De Geest is het Die levend maakt, het vlees heeft geen enkel nut. De woorden die Ik tot u spreek, zijn geest en zijn leven.” Johannes 6:63 HSV Het Woord van God is onze geestelijke levensbron. Het is Gods adem op ons die ervoor zorgt dat wij in leven blijven. Zoals natuurlijk voedsel voeding is

Verheerlijk de relatie (day 22)

By |2022-10-29T13:28:48+00:00October 29th, 2022|Daily Manna, Facebook|

God is Geest en wie Hem aanbidden, moeten Hem aanbidden in geest en waarheid.” Johannes 4:24 HSV Nog een manier om onze relatie met God Almachtig te verheerlijken is door bidden en vasten. Ik was in de geest op de dag des Heeren en ik hoorde achter mij een luide stem, als van een bazuin,”

Verheerlijk de relatie (dag 21)

By |2022-10-28T07:15:08+00:00October 28th, 2022|Daily Manna, Facebook|

God is Geest en wie Hem aanbidden, moeten Hem aanbidden in geest en waarheid.” Johannes 4:24 HSV Onze relatie met God Almachtig door Jezus Christus door de innerlijke werking van de Heilige Geest is geestelijk. Het is de geestelijke ervaring die een impact maakt op ons verstand en lichaam. Veel mensen vinden het moeilijk om

Verheerlijk de relatie (dag 19)

By |2022-10-26T06:59:31+00:00October 26th, 2022|Daily Manna, Facebook|

Want Ú doet mijn lamp schijnen, HEERE; mijn God doet mijn duisternis opklaren.” Psalmen 18:29 HSV In deze tekst is de lamp onze geest. God is een geest en zonder totale overgave door relatie wordt het moeilijk voor ons om door Hem geleid te worden of Zijn stem te horen. De mens is ook een

Verheelijk de relatie (dag 18)

By |2022-10-25T06:52:52+00:00October 25th, 2022|Daily Manna, Facebook|

Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Wie in Mij gelooft, zal de werken die Ik doe, ook doen, en hij zal grotere doen dan deze, want Ik ga heen naar Mijn Vader.” Johannes 14:12 HSV Wanneer de Bijbel spreekt over grotere werken dan betekent het ook grotere werken. De reden waarom de meeste gelovigen deze grotere

Verheerlijk de relatie (dag 16)

By |2022-10-22T09:09:54+00:00October 22nd, 2022|Daily Manna, Facebook|

Jezus zei tegen hen: Vanwege uw ongeloof, want voorwaar, Ik zeg u: Als u een geloof had als een mosterdzaad, u zou tegen deze berg zeggen: Verplaats u van hier naar daar! En hij zou gaan, en niets zou voor u onmogelijk zijn.” Mattheüs 17:20 HSV We kunnen God niet geloven voor een wonder zonder

Verheerlijk de relatie (dag 15)

By |2022-10-16T21:08:13+00:00October 21st, 2022|Daily Manna, Facebook|

Niet u hebt Mij uitverkoren, maar Ik heb u uitverkoren, en Ik heb u ertoe bestemd dat u zou heengaan en vrucht dragen, en dat uw vrucht zou blijven, opdat wat u ook maar van de Vader vraagt in Mijn Naam, Hij u dat geeft.” Johannes 15:16 HSV We zijn door God Almachtig geschapen om

Verheerlijk de relatie (dag 14)

By |2022-10-17T21:27:18+00:00October 20th, 2022|Daily Manna, Facebook|

Het gebeurde, toen zij onderweg waren, dat Hij in een dorp kwam. En een vrouw van wie de naam Martha was, ontving Hem in haar huis. En zij had een zuster die Maria heette, die ook aan de voeten van Jezus zat en naar Zijn woord luisterde. Maar Martha was druk bezig met bedienen. Nadat

Verheerlijk de relatie (dag 13)

By |2022-10-18T21:19:20+00:00October 18th, 2022|Daily Manna, Facebook|

Efraïm, wat heb Ik nog met de afgoden te maken? Ík heb hem verhoord en zal naar hem omzien. Ik zal zijn als een altijd groene cipres. Door Mij is bij u vrucht te vinden.” Hosea 14:9 HSV We kunnen niet vruchtbaar zijn zonder dat we onze relatie met God Almachtig grootmaken. God zei: “Door

Title

Go to Top