-Ware blijdschap-

Vandaag lezen we:

“Gezegend (gelukkig, vrolijk, vreugdevol, geestelijk voorspoedig – met levensvreugde en voldoening in Gods gunst en redding, ongeacht hun uiterlijke omstandigheden) zijn de zachtmoedigen (de zachtaardigen, geduldigen, lankmoedigen), want zij zullen de aarde beërven! [Ps. 37:11.]”
Mattheüs 5:5 AMPC

Een ander woord voor zachtmoedigheid is “het vermogen om lankmoedig te zijn.” Dat is geduld hebben of tonen ongeacht de problemen, vooral die veroorzaakt zijn door andere mensen. Er is geen manier waarop u deze vrucht kunt uitoefenen zonder liefde en zelfbeheersing. Het vergt uw constante overgave aan de Heilige Geest om deze vrucht te kunnen zien. Ik weet dat u zich misschien afvraagt: “Hoe kan ik me overgeven aan de Geest?” Het is makkelijk; onderwerp u aan Gods Woord, zo vloeit u of geeft u zich over aan de Heilige Geest.

Bedenk dat het Woord zegt:
“de zachtmoedigen zullen de aarde beërven”

De GNT vertaling zegt:

“Gelukkig zijn zij die nederig zijn; zij zullen ontvangen wat God heeft beloofd!”
Mattheüs 5:5 GNT

Met andere woorden, om de beloften van God voor uw leven vast te houden, moet u zachtmoedigheid tonen (lankmoedigheid).

Er staat ook in het boek van Hebreeën:

“Wees niet lui, maar volgelingen van hen die door geloof en geduld de beloften beërven.”
Hebreeën 6:12 NBV

Het woord “geduld” in deze tekst is lankmoedigheid wat hetzelfde is als het woord “zachtmoedigheid” in de AMPC vertaling.

Wilt u op de aarde heersen? Ik bedoel dat u alles grijpt wat God u hier op aarde heeft beloofd?

Wees dan zachtmoedig!

Zachtmoedigheid is geen zwakte, maar Gods wapen om Zijn langverwachte kostbare vrucht van de aarde te ontvangen (Jakobus 5:17).

Laat de Geest van zachtmoedigheid u altijd domineren.

Ware blijdschap wordt ervaren als je leert de geest van zachtmoedigheid te oefenen. Want u zult de aarde beërven.

Laten we bidden:
Hemelse Vader, help mij door Uw Geest om altijd in zachtmoedigheid te functioneren. In Jezus’ Naam bid ik, Amen.