-Ware blijdschap-

Vandaag lezen we:

“Zalig zijn de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde beërven.”
Mattheüs 5:5 NBV

Weet u dat nu u een nieuwe natuur heeft in Christus, u bekleed bent met zachtmoedigheid?

“Daarom, indien iemand in Christus is, is hij een nieuw schepping: oude dingen zijn voorbijgegaan; zie, alle dingen zijn nieuw geworden.”
2 Korintiërs 5:17 NBG

Deze nieuwe schepping is geschapen in zachtmoedigheid, niet in arrogantie of trots. Daarom moeten we ons beoefenen om het leven van De Geest te leven en niet dat van het vlees (Galaten 5:16-17).

Deze nieuwe persoon in Christus is gehuld met zachtmoedigheid.

Het Woord van God zegt:

“maar laat het de verborgen man van het hart zijn, in dat wat niet vergankelijk is, zelfs het sieraad van een zachtmoedige en stille geest, die in de ogen van God van grote waarde is.”
1 Petrus 3:4 NBG

“Maar laat het de innerlijke versiering en schoonheid zijn van de verborgen persoon van het hart, met de onvergankelijke en blijvende tooi van een zachte en vredige geest, die [niet bezorgd of opgewonden is, maar] zeer kostbaar is in de ogen van God .”
1 Petrus 3:4 AMPC

Dus de reden waarom velen de nieuwe natuur in Christus niet manifesteren, is omdat ze hun geest niet hebben ge-update met de nieuwe informatie over de nieuwheid in Christus.

Daarom vraagt ​​de Bijbel ons om de werken van ons lichaam te doden en ook om de oude mens af te leggen en de nieuwe aan te doen. Zonder dit zal het moeilijk zijn om de aarde te erven, een belofte die resulteert in waar geluk.

“Ervan uitgaande dat je Hem echt hebt gehoord en door Hem bent onderwezen, aangezien [alle] Waarheid in Jezus is [belichaamd en gepersonifieerd in Hem], ontdoe jezelf dan van je vroegere natuur [leg je oude onvernieuwde zelf af en doe het weg] die je vorige manier van leven kenmerkte en verdorven werd door lusten en verlangens die voortkomen uit misleiding; En wees voortdurend vernieuwd in de atmosfeer van je verstand [met een frisse mentale en geestelijke houding], En doe de nieuwe natuur (het wedergeboren zelf) aan, geschapen naar Gods beeld, [Goddelijk] in ware gerechtigheid en heiligheid.”
Efeziërs 4:21-24 AMPC

Om zachtmoedig te zijn, moet u de werken van uw lichaam doden anders kun je de aarde niet beërven.

Onthoud dat zachtmoedigheid geen zwakte is, dus kies ervoor om zachtmoedig te zijn. Ware blijdschap wordt geboren uit zachtmoedigheid.

Laten we bidden:
Hemelse Vader, help mij door Uw Geest om naar geestelijke dingen te smachten, zodat De Geest van zachtmoedigheid zichtbaar wordt in mijn karakter. In Jezus’ Naam bid ik, Amen.