Strijd van het denken

Strijd van het denken 45

By |2017-10-28T09:58:53+00:00October 28th, 2017|Daily Manna, Uncategorized|

Werk niet om het voedsel dat vergaat, maar om het voedsel dat blijft tot in het eeuwige leven, dat de Zoon des mensen u geven zal;  want Hem heeft God de Vader verzegeld.” Johannes‬ ‭6:27‬ HSV Onze volharding in verdrukking moet geworteld zijn in wat Gods Woord zegt over ons leven. Dit is de reden waarom

Strijd van het denken 44

By |2017-10-27T09:25:43+00:00October 27th, 2017|Daily Manna, Facebook|

Meer dan een menselijke verzoeking is u niet overkomen.  En God is getrouw: Hij zal niet toelaten dat u verzocht wordt boven wat u aankunt, maar Hij zal met de verzoeking ook de uitkomst geven om die te kunnen doorstaan..”‭‭1 Korinthiers‬ ‭10:13‬ ‭HSV We moeten weten dat er niets is waar we nu doorheen gaan

Strijd van het denken 43

By |2017-10-26T07:32:41+00:00October 26th, 2017|Daily Manna, Facebook|

En wij weten dat voor hen die God liefhebben, alle dingen meewerken ten goede, voor hen namelijk die overeenkomstig Zijn voornemen geroepen zijn. ” ‭‭Romeinen ‭8:28‬ ‭HSV Ongeacht door welke beproevingen we heen gaan, de Bijbel zegt dat zelfs onze beproevingen meewerken ten goede van ons wanneer we God liefhebben en we in het voornemen van

Strijd van het denken 42

By |2017-10-25T08:29:29+00:00October 25th, 2017|Daily Manna, Facebook|

Want als door de overtreding van de ene de dood geregeerd heeft door de ene, veel meer zullen zij die de overvloed van de genade en van de gave van de gerechtigheid ontvangen, in het leven regeren door de Ene, namelijk Jezus Christus." ‭‭Romeinen ‭5:17‬ ‭HSV‬‬ We zijn hier om als koningen in Christus in dit

Strijd van het denken 40

By |2017-10-23T08:47:49+00:00October 23rd, 2017|Daily Manna, Facebook|

Lijd verdrukkingen als een goed soldaat van Jezus Christus.” 2 Timotheüs ‭2:3‬ ‭HSV Vervolging is onderdeel van het pakket als kind van God zijnde. De Bijbel noemt het een "kwade dag". Geen kind van God wordt hiervan vrijgesteld. De Heilige Geest wil door apostel Paulus heen Timotheüs laten weten dat de dag van verdrukking komen gaat,

Strijd van het denken 39

By |2017-10-21T08:55:48+00:00October 21st, 2017|Daily Manna, Facebook|

Door het geloof is hij een inwoner geweest in het land van de belofte als in een vreemd land en heeft hij in tenten gewoond, met Izak en Jakob, die mede-erfgenamen waren van dezelfde belofte. Want hij verwachtte de stad die fundamenten heeft, waarvan God de Bouwer en Ontwerper is." Hebreeën 12:9-10 HSV Gods natuur rechtvaardigheid

Strijd van het denken 38

By |2017-10-20T09:28:26+00:00October 20th, 2017|Daily Manna, Facebook|

En u bent de vermaning vergeten waarmee u als kinderen wordt aangesproken:  Mijn zoon, acht de bestraffing van de Heere niet gering en bezwijk niet, als u door Hem terechtgewezen wordt. Want de Heere bestraft wie Hij liefheeft, en Hij geselt iedere zoon die Hij aanneemt.” ‭‭Hebreeën ‬ ‭12:5-6‬ ‭HSV God drukt Zijn liefde voor

Battle of the Mind 38

By |2017-10-20T08:29:53+00:00October 20th, 2017|Daily Manna|

And have you [completely] forgotten the divine word of appeal and encouragement in which you are reasoned with and addressed as sons? My son, do not think lightly or scorn to submit to the correction and discipline of the Lord, nor lose courage and give up and faint when you are reproved or corrected by

Strijd van het denken 37

By |2017-10-19T07:49:05+00:00October 19th, 2017|Daily Manna, Facebook|

Door het geloof zien wij in dat de wereld tot stand gebracht is door het Woord van God, en wel zo dat de dingen die men ziet, niet ontstaan zijn uit wat zichtbaar is.” ‭‭Hebreeën‬ ‭11:3‬ ‭HSV‬‬ De reden dat velen uitgeput raken en het gevoel hebben alsof ze bezwijken in hun verstand wanneer de Heere

Strijd van het denken 36

By |2017-10-18T08:08:38+00:00October 18th, 2017|Daily Manna, Facebook|

Ik ben de ware Wijnstok en Mijn Vader is de Wijngaardenier. Elke rank die in Mij geen vrucht draagt, neemt Hij weg; en elke rank die vrucht draagt, reinigt Hij, opdat zij meer vrucht draagt." ‭‭Johannes ‭15:1-2‬ ‭KJV‬‬ Niet enkel beproeving is van de duivel. Sommige beproevingen komen in ons leven om correctie aan te brengen opdat

Title

Go to Top