Scroll Top

En u bent de vermaning vergeten waarmee u als kinderen wordt aangesproken:  Mijn zoon, acht de bestraffing van de Heere niet gering en bezwijk niet, als u door Hem terechtgewezen wordt. Want de Heere bestraft wie Hij liefheeft, en Hij geselt iedere zoon die Hij aanneemt.”
‭‭Hebreeën ‬ ‭12:5-6‬ ‭HSV

God drukt Zijn liefde voor ons God uit door te corrigeren. Liefde spreekt de waarheid, wat vaak pijnlijk is om te horen, maar de wond geneest. Omdat God onze toekomst ziet en kent, gebruik Hij bestraffing uit Zijn liefde voor ons om ons te bedrijven van onze zelfzuchtigheid die ons tot vernietiging leidt.

Het is onze taak om ons verstand te trainen om Gods bestraffing te nemen als een daad van Zijn liefde naar ons.

Om die reden zegt de Bijbel:

Acht het enkel vreugde, mijn broeders, wanneer u in allerlei verzoekingen terechtkomt,” Jakobus 1:2 HSV

De Bijbel zegt: “allerlei verzoekingen.” Zelfs al die u tot uzelf hebt gebracht inbegrepen.

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, ik dank U voor Uw Woord. Dank U dat U mij liefhebt en dat U Uw liefde voor mij uitdrukt door correctie in Jezus’ Naam. Amen.