Scroll Top

Meer dan een menselijke verzoeking is u niet overkomen.  En God is getrouw: Hij zal niet toelaten dat u verzocht wordt boven wat u aankunt, maar Hij zal met de verzoeking ook de uitkomst geven om die te kunnen doorstaan..”‭‭1 Korinthiers‬ ‭10:13‬ ‭HSV

We moeten weten dat er niets is waar we nu doorheen gaan waar onze voorvaderen, die nu bij onze Heere zijn, niet zijn ondergaan.  Allen hebben zij de verleidingen weerstaan en overkomen zelfs toe zij erdoor onderdrukt werden. Ze hebben volhard zelfs tot het punt van dood en overkwamen het toch. Een goed voorbeeld is Abraham die zijn hele leven heeft gewacht om samen met Sarah een kind te hebben. Maar de Bijbel zegt: ” Abraham heeft aan de belofte van God niet getwijfeld door ongeloof, maar werd gesterkt in het geloof, terwijl hij God de eer gaf.   Dat betekent dat Abraham God vertrouwde boven alles en God prees voor het Woord en de beloften die God hem gaf.

En de Bijbel zegt ook: “met deze verleidingen maakt God een uitweg.” Met andere woorden, Hij weet hoe Hij ons bevrijd van alles. Dit is de reden waarom Apostel Paulus in zijn brieven naar de kerk deelde over zijn lijden maar ook vertelde dat God hem uit alles  verloste.

in mijn vervolgingen en lijden zoals die mij overkomen zijn in Antiochië, in  Ikonium en  in Lystre. Wat heb ik al niet aan vervolgingen doorstaan,  en uit die alle heeft de Heere mij verlost.” 2 Timotheüs ‬ ‭3:11‬ ‭HSV

Dus in plaats van te focussen op het lijden moeten we ons verstand trainen om God te vertrouwen en te volharden door ons vast te houden aan Gods Woord en we moeten Hem ook danken voor de bevrijding, wat een belofte is.

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, dank U voor Uw Woord. En overeenkomstig Uw Woord van bevrijding over mijn leven, verklaar ik dat het zo zal zijn voor mij in elke beproeving waar ik doorheen ga. Dus ik prijs U en verhoog Uw Naam voor Uw Woord in Jezus’ Naam. Amen.