Door het geloof zien wij in dat de wereld tot stand gebracht is door het Woord van God, en wel zo dat de dingen die men ziet, niet ontstaan zijn uit wat zichtbaar is.” ‭‭Hebreeën‬ ‭11:3‬ ‭HSV‬‬

De reden dat velen uitgeput raken en het gevoel hebben alsof ze bezwijken in hun verstand wanneer de Heere hen bestraft, is omdat we proberen om het proces vanuit eigen vermogen te begrijpen.

Maar de Bijbel zegt: ” door het geloof begrijpen we” dat houdt in dat totdat we onze wil aan Gods Woord overgeven kunnen we ten tijde van beproeving nooit weten wat God in ons leven wil volbrengen in de vervolging. We dienen geen mysterieuze God. De enige persoon die mysterieus is en vol kwaad is satan.

Dit is de reden waarom de Bijbel zegt:

Maar tegen de mens heeft Hij gezegd: Zie, de vreze des Heeren, dat is wijsheid, en zich afkeren van het kwade is inzicht.” ‭Job‬ ‭28:28‬ ‭HSV

Het is tijd dat we God vertrouwen ten tijde van onze beproevingen en ons overgeven aan Zijn Woord. En ook Zijn Naam vrezen en ons afkeren van onze kwade handelingen wanneer Hij ons corrigeert. Opdat we in Zijn begrip kunnen wandelen tegen de listen van satan in Jezus’Naam.

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, ik dank U voor Uw Woord. Help mij om U voortdurend te vertrouwen en Uw Naam altijd te vrezen ongeacht mijn omstandigheden in Jezus’Naam. Amen.