En wij weten dat voor hen die God liefhebben, alle dingen meewerken ten goede, voor hen namelijk die overeenkomstig Zijn voornemen geroepen zijn. ” ‭‭Romeinen ‭8:28‬ ‭HSV

Ongeacht door welke beproevingen we heen gaan, de Bijbel zegt dat zelfs onze beproevingen meewerken ten goede van ons wanneer we God liefhebben en we in het voornemen van God voor ons leven zijn.

De reden waarom het ten goede werkt is omdat God bevrijding en behoud verzekert voor hen die Hem liefhebben.

Omdat hij liefde voor Mij opgevat heeft, zegt God, zal ik hem bevrijden; Ik zal hem in een veilige vesting zetten, want hij kent Mijn Naam. Hij zal mij aanroepen en ik zal hem verhoren in de benauwdheid zal Ik bij hem zijn. Ik zal hem eruit helpen en hem verheerlijken, Ik zal hem met lengte van dagen verzadigen, Ik zal hem Mijn heil doen zien. ” Psalmen‬ ‭91:14-16‬ ‭HSV

Houd u vandaag vast aan de kostbare beloften van God en mediteer erop. En zo zal Hij zijn voor u overeenkomstig Gods Woord in Jezus’Naam.

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, ik dank U dat zelfs mijn beproevingen meewerken ten goede voor mij en dank U voor Uw bevrijding en behoud in Jezus’Name. Amen.