Scroll Top

Ik ben de ware Wijnstok en Mijn Vader is de Wijngaardenier. Elke rank die in Mij geen vrucht draagt, neemt Hij weg; en elke rank die vrucht draagt, reinigt Hij, opdat zij meer vrucht draagt.” ‭‭Johannes ‭15:1-2‬ ‭KJV‬‬

Niet enkel beproeving is van de duivel. Sommige beproevingen komen in ons leven om correctie aan te brengen opdat we veel vrucht kunnen dragen of vruchten van gerechtigheid dragen.

Een goed voorbeeld is Jonas, voordat u verder leest opent u a.u.b. uw Bijbel en lees Jonas 1-3. Toen hij zichzelf in de buik van de walvis bevond, leerde hij om God te gehoorzamen. Sommige situaties waarin we verkeren kunnen veroorzaakt worden door onze eigen rebellie jegens God en Zijn Woord. Dus staat God toe dat er vervolging tot ons komt om correctie aan te brengen.

En u bent de vermaning vergeten waarmee u als kinderen wordt aangesproken:  Mijn zoon, acht de bestraffing van de Heere niet gering en bezwijk niet, als u door Hem terechtgewezen wordt. Want de Heere bestraft wie Hij liefheeft, en Hij geselt iedere zoon die Hij aanneemt.” Hebreeën 12:5-6 HSV

We moeten ons verstand trainen niet te bezwijken wanneer we door de Heere bestraft worden. Dit omdat Gods bestraffing vredevolle vruchten van gerechtigheid produceert. W

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, ik dank U voor Uw Woord. Help mij door Uw Geest om vol te houden wanneer ik door U bestraft wordt in Jezus’Naam. Amen.