Want als door de overtreding van de ene de dood geregeerd heeft door de ene, veel meer zullen zij die de overvloed van de genade en van de gave van de gerechtigheid ontvangen, in het leven regeren door de Ene, namelijk Jezus Christus.” ‭‭Romeinen ‭5:17‬ ‭HSV‬‬

We zijn hier om als koningen in Christus in dit leven te regeren door de eenheid en gemeenschap met Christus in Zijn soevereine macht en zijn volheid te bereiken hierna. Maar zonder de verdrukking als onderdeel van het pakket van een wedergeborene te verduren kunnen we niet met Jezus Christus regeren. Het was vanwege dat Jezus Christus verdrukkingen kreeg te verduren tot het punt van dood dat ons de macht is gegeven om met Hem te regeren.

En in gedaante als een mens bevonden, heeft Hij Zichzelf  vernederd en is gehoorzaam geworden, tot de dood, ja, tot de kruisdood. Daarom heeft God Hem ook bovenmate verhoogd en heeft Hem  een Naam geschonken boven alle naam,” Filippenzen ‭2:8-9‬ ‭HSV

We zijn hier om de voetstappen van Jezus Christus als Zijn discipelen te volgen.

Hij verduurde verdrukking opdat we met Hem mogen regeren en ook dat door de kracht van de Heilige Geest in ons we ook verdrukking moeten verduren om te regeren en voortdurend te regeren met Christus in dit leven en datgene dat komt.

De Bijbel zegt:

“Als wij volharden, zullen wij ook met Hem regeren.  Als wij Hem verloochenen, zal Hij ons ook verloochenen.” 2 Timotheus 2:12‬ ‭HSV

We moeten ons verstand trainen om moeilijkheid te verduren omdat deze volharding ons het recht geeft om met Hem te regeren nu en in de toekomst.

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, dank U dat u mijn lijden omwille van het evangelie gebruikt om mij te kwalificeren om met Christus te regeren in Jezus’ Naam. Amen.