Werk niet om het voedsel dat vergaat, maar om het voedsel dat blijft tot in het eeuwige leven, dat de Zoon des mensen u geven zal;  want Hem heeft God de Vader verzegeld.” Johannes‬ ‭6:27‬ HSV

Onze volharding in verdrukking moet geworteld zijn in wat Gods Woord zegt over ons leven. Dit is de reden waarom het heel belangrijks is dat we dagelijks ons geloof bouwen op Gods Woord en weigeren om ons te identificeren met iets wat het tegenovergestelde is aan Zijn Woord.

Het Woord van God is wat ons zal helpen om te staan te midden van elke vervolging en er victorieus uitkomen. Dat is waarom we ons niet moeten focussen op of tijd besteden aan datgene wat voorbijgaat.

De hemel en de aarde zullen voorbijgaan, maar Mijn woorden zullen beslist niet voorbijgaan.” Lukas 21:33 HSV 

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, dank U dat U mij Uw Woord hebt gegeven als mijn aanval tegen mijn vijand altijd in Jezus’Naam. Amen.