Hulp van Engelen

Hulp van Engelen 25

By |2017-06-29T08:40:40+00:00June 29th, 2017|Daily Manna, Facebook|

Zijn zij niet allen dienende engelen uitgestuurd ten dienste van hen die de zaligheid zullen beërven? ” Hebreeën ‭1:14‬ ‭HSV Engelen beschermen diegenen van gevaar die Gods autoriteit vrezen. Maak de HEERE met mij groot, laten wij tezamen Zijn Naam roemen. Ik heb de HEERE gezocht en Hij heeft mij geantwoord, en mij gered uit al wat ik

Hulp van Engelen 22

By |2017-06-26T08:21:59+00:00June 26th, 2017|Daily Manna, Facebook|

Zijn zij niet allen dienende geesten die uitgezonden worden ten dienste van hen die de heerlijkheid zullen beërven." Hebreeën 1:14 HSV Wanneer Gods oordeel aan het werk is in de kerk, natie of gemeenschap is er een afzondering zichtbaar tussen de goddelijken en niet-goddelijken of tussen diegenen die het Evangelie compromitteren en diegene die weigeren om een

Hulp van Engelen 21

By |2017-06-24T10:35:06+00:00June 24th, 2017|Daily Manna, Facebook|

Zijn zij niet allen dienende geesten, die uitgezonden worden ten dienste van hen die de zaligheid zullen beërven? Hebreeën 1:14 HSV God gebruikt Zijn engelen om de door zonde verharde individuen of diegene die een rebels leven te veroordelen of te bestraffen. Lees a.u.b. 1 Kronieken 21:1-30. En deze zaak was slecht in de ogen van

Hulp van Engelen 20

By |2017-06-23T07:43:29+00:00June 23rd, 2017|Daily Manna, Facebook|

Zijn zij niet allen dienende geesten, die uitgezonden worden ten dienste van hen die de zaligheid zullen beërven?" Hebreeën ‬1:14‬ HSV God gebruikt Zijn engelen om God om het oordeel en de straf van God te vellen naar de door zonde-verharde individuen en samenlevingen. En ik zag een ander teken in de hemel, groot en wonderbaarlijk: zeven

Hulp van Engelen 19

By |2017-06-22T07:34:40+00:00June 22nd, 2017|Daily Manna, Facebook|

Zijn zij niet allen dienende geesten uitgezonden ten dienste van hen die de zaligheid zullen beërven? ” Hebreeën ‭1:14‬ ‭HSV Engelen zijn dragers van goed nieuws naar de erfgenamen van de zaligheid. En het geschiedde, toen zij daar waren, dat de dagen vervuld werden dat zij baren zou, en zij baarde haar eerstgeboren Zoon, wikkelde Hem in doeken

Hulp van Engelen 18

By |2017-06-21T19:23:12+00:00June 21st, 2017|Daily Manna, Facebook|

Zijn zij niet allen dienende geesten die uitgezonden worden ten dienste van hen die de zaligheid zullen beërven? ” ‭‭Hebreeën ‭1:14‬ ‭HSV‬‬ Engelen zijn Gods militaire troepen aangesteld om de heiligen van God in Christus te beschermen en voor hen te vechten. Elke natie heeft een overheidsautoriteit of ambtenaar die de wet beschermt voor de burgers en

Hulp van Engelen 17

By |2017-06-20T07:40:12+00:00June 20th, 2017|Daily Manna, Facebook|

Zijn zij niet allen dienende geesten, die uitgezonden worden ten dienste van hen die de zaligheid zullen beërven?" Hebreeën 1:14 HSV Engelen zijn onzichtbare legermachten die gelovigen in Christus omringen waar ze dan ook gaan. Daarom hoeven we niet angstig te zijn voor het geweld gedurende de dag of in de nacht. Want Hij zal

Hulp van Engelen 16

By |2017-06-19T08:01:13+00:00June 19th, 2017|Daily Manna, Facebook|

Zijn zij niet allen dienende geesten, die uitgezonden worden ten dienste van hen die de zaligheid zullen beërven." Hebreeën 1:14 HSV Gods engelen hebben de kracht om ons leven te observeren. Daarom moeten we bedachtzaam zijn in hoe we ons leven hier op aarde leven omdat engelen het observeren. Want ik denk dat God ons,

Hulp van Engelen 15

By |2017-06-17T08:33:43+00:00June 17th, 2017|Daily Manna, Facebook|

Zijn zij niet allen dienende geesten erop uitgestuurd worden ten dienste van die de zaligheid zullen beërven? ” Hebreeën ‭1:14‬ ‭HSV Engelen leren ons hoe God te aanbidden. En de vier dieren hadden elk voor zich zes vleugels rondom, en vanbinnen waren die vol ogen. Ze hadden geen rust en zeiden dag en nacht: Heilig, heilig,

Hulp van Engelen 14

By |2017-06-16T07:55:47+00:00June 16th, 2017|Daily Manna, Facebook|

Zijn zij niet allen dienende geesten, die uitgezonden worden ten dienste van hen die de zaligheid zullen beërven? Hebreeën 1:14 HSV Engelen zijn mededienst knechten met gelovigen die de getuigenis van Jezus Christus houden en geaccepteerd hebben om te assisteren bij het volbrengen van Gods plan en doel voor Zijn Koninkijk.   En hij zei

Title

Go to Top