Zijn zij niet allen dienende geesten, die uitgezonden worden ten dienste van hen die de zaligheid zullen beërven?” Hebreeën 1:14 HSV

Engelen zijn onzichtbare legermachten die gelovigen in Christus omringen waar ze dan ook gaan. Daarom hoeven we niet angstig te zijn voor het geweld gedurende de dag of in de nacht.

Want Hij zal voor u Zijn engelen bevel geven dat zij u bewaren op al uw wegen. Zij zullen u op de handen dragen, zodat u uw voet aan geen steen stoot.” [Luk 4:10, Heb 1:14] Psalmen 91:11-12 HSV

Dit is geen nieuw wachtwoord. Soms handelen gelovigen naar hun eigen wil en verwachten ze dat God hen bijstaan. Denk eraan dat engelen hier zijn om Gods wil voor ons leven te volbrengen. Ze zijn hier niet om ons ego te behagen. Daarom moeten we ervoor zorgen dat hetgeen we doen en waar we gaan in connectie is met Gods wil voor ons leven. De Bijbel zegt dat we de Heer onze God niet moeten verzoeken.

en hij zei tegen Hem: Als U de Zoon van God bent, werp Uzelf dan naar beneden, want er staat geschreven dat Hij Zijn engelen voor U bevel zal geven, en dat zij U op de handen zullen dragen, opdat U Uw voet niet misschien aan een steen stoot. [Ps 91:11-12] Jezus zei tegen hem: Er staat eveneens geschreven: U zult de Heere, uw God, niet verzoeken[Deut 6:16].” Mattheüs 4:6-7 HSV

Jezus Christus weigerde om vanuit Zijn eigen wil te handelen, omdat God alleen datgene bijstaat wat Hij heeft goedgekeurd of heeft gezegd.

Echter, het is goed voor ons om te weten dat we altijd, waar we ook gaan, vergezeld worden door de onzichtbare legermachten van de Heere als onze bodyguard.

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, dank U voor goddelijke bescherming van engelen in Jezus’Naam. Amen.