Zijn zij niet allen dienende geesten, die uitgezonden worden ten dienste van hen die de zaligheid zullen beërven? Hebreeën 1:14 HSV

God gebruikt Zijn engelen om de door zonde verharde individuen of diegene die een rebels leven te veroordelen of te bestraffen. Lees a.u.b. 1 Kronieken 21:1-30.

En deze zaak was slecht in de ogen van God, daarom trof Hij Israël. Vervolgens zond God een engel naar Jeruzalem om er verderf aan te richten. Maar toen hij er verderf aanrichtte, zag de HEERE het, en Hij kreeg berouw over dit kwaad, en Hij zei tegen de engel die verderf onder het volk aanrichtte: Het is genoeg, trek uw hand nu terug. Nu stond de engel van de HEERE op dat moment bij de dorsvloer van Ornan, de Jebusiet. ” 1 Kronieken 21:7,15 HSV

Dit oordeel kwam tot David en zijn mensen omdat David op zijn eigen kunnen vertrouwde. Hetgeen een vorm van trots en rebellie was. David was een man van oorlogsvoering, maar uit deze tekst kunnen we duidelijk zien dat hij al zijn gevechten won en ervan behouden werd gedood te worden niet omdat hij krachtig was maar omdat Hij op God vertrouwde. God Almachtig gaf David de overwinning. En als engelen Gods geboden uitvoeren omwille van zijn mensen betekent dit dat David een onzichtbare steun van Gods engelen in al zijn gevechten had waardoor hij zijn vijanden overwon.

Het maakt niet uit in welke geestelijke conflict u zich bevindt, onthoud altijd dat de strijd niet de uwe is maar van de Heere. Weiger op uw eigen wapenarsenaal te vertrouwen, maar vertrouw op Gods wapenrusting en Zijn militaire officieren, engelen genaamd, om het gevecht omwille van u te strijden terwijl u met Zijn Woord samenwerkt.

Onthoud dat het op uzelf vertrouwen enkel Gods oordeel en straf aantrekt.

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, ik dank U voor Uw Woord. Help mij door Uw Geest om altijd op U te vertrouwen om de hulp van engelen te versterken in Jezus’Naam. Amen.