Zijn zij niet allen dienende geesten die uitgezonden worden ten dienste van hen die de zaligheid zullen beërven? ” ‭‭Hebreeën ‭1:14‬ ‭HSV‬‬

Engelen zijn Gods militaire troepen aangesteld om de heiligen van God in Christus te beschermen en voor hen te vechten. Elke natie heeft een overheidsautoriteit of ambtenaar die de wet beschermt voor de burgers en ook de natie, in het geval dat er een buitenlandse invasie is. Zo is het ook in de gemeente van God in Christus.

Jezus zei:

En Ik zeg u ook dat u Petrus bent, en op deze petra zal Ik Mijn gemeente bouwen, en de poorten van de hel zullen haar niet overweldigen.” Mattheus 16:18 HSV

Engelen waren ook inbegrepen in deze tekst als Gods militaire troepen om de gemeente van God in Christus te verdedigen, te vechten en te beschermen. Een goed voorbeeld is 2 Koningen 6:8-18, lees het a.u.b.

De dienaar van de man Gods stond heel vroeg op en ging naar buiten, en zie, een leger met paarden en strijdwagens omringde de stad. Toen zei zijn knecht tegen hem: Ach, mijn heer! Wat moeten wij doen? Hij zei: Wees niet bevreesd, want die bij ons zijn, zijn méér dan die bij hen zijn. En Elisa bad en zei: HEERE, open toch zijn ogen, zodat hij ziet. En de HEERE opende de ogen van de knecht, zodat hij zag; en zie, de berg was vol paarden en strijdwagens van vuur rondom Elisa. Toen de Syriërs naar hem afdaalden, bad Elisa tot de HEERE en zei: Sla dit volk toch met blindheid. En Hij sloeg hen met blindheid, overeenkomstig het woord van Elisa.” 2 Koningen 6:15-18 HSV

In deze tekst was Israël Gods uitverkozen volk geroepen om de wereld te tonen dat God de enige werkelijke en levende God is. Hetzelfde geldt voor Gods gemeente op dit moment in deze wereld. We zien hoe een man Gods, Elisa en zijn dienaar omringd werden door militaire troepen van engelen. Het waren ook deze militaire troepen die de Syrische militaire troepen sloegen met blindheid.

God wil dat we altijd vol vertrouwen zijn en dat we ons leven zonder angst leven wetende dat Gods overheidstroepen, engelen genaamd, de wacht houden omwille van ons.

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, dank U dat ik tot de Gemeente van God in Christus behoor die bewaakt wordt door Uw overheids militaire troepen, engelen genaamd. Ik dank U ook voor deze geweldige voorziening in Jezus Christus machtige Naam. Amen.