Zijn zij niet allen dienende geesten, die uitgezonden worden ten dienste van hen die de zaligheid zullen beërven.” Hebreeën 1:14 HSV

Gods engelen hebben de kracht om ons leven te observeren. Daarom moeten we bedachtzaam zijn in hoe we ons leven hier op aarde leven omdat engelen het observeren.

Want ik denk dat God ons, de laatste apostelen, heeft tentoongesteld als mensen die ter dood veroordeeld zijn. Wij zijn immers een schouwspel geworden voor de wereld en voor engelen en voor mensen.” 1 Korinthe 4:9 HSV

Soms verhinderen onze daden en spreken hen ervan om Gods doel in ons leven te dienen. Daarnaast leven we te midden van mensen hier op aarde, daarom moeten we ons bewust zijn van het feit dat we de vertegenwoordiging zijn van Christus. Onze daden en gedrag moeten dus in lijn zijn met Christus, want het heeft een invloed op mensen hun besluit om Christus te accepteren. Hetzelfde geldt voor engelen die ons leven observeren op Gods geboden te doen omwille van ons. Onze daden en spreken zorgen er of voor dat ze stoppen of dat ze voor ons werken als erfgenamen van redding in Christus.

Daarom moet de vrouw een teken van gezag op het hoofd hebben, omwille van engelen.” 1 Korinthe 11:10 HSV

Verder, aangaande dit onderwerp, toen Paulus Timotheüs instructies gaf over de bediening zei hij dat we dit doen in de tegenwoordigheid van engelen.

Ik bezweer u, ten overstaan van God en de Heere Jezus Christus en de uitverkoren engelen, dat u deze dingen in acht neemt zonder vooroordeel en zonder iets uit partijdigheid te doen.” 1 Timotheüs 5:21 HDV

Dus we moeten hier op aarde leven, wetende dat engelen, God Almachtig, ons bewustzijn onze daden observeren,   met inbegrip van geheime zonden en het de duivel verheugd dat we zondigen. Daarom moeten we leren God dagelijks het beste van ons leven te geven wetende dat wij allen op een dag rekenschap moeten afleggen voor hoe we ons leven hier op aarde hebben geleefd.

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, ik dank U voor Uw Woord. Help mij mijn leven voor uw heilige engelen en alle mensen op aarde te leven refererend aan U in Jezus’Naam. Amen.