Scroll Top

Zijn zij niet allen dienende engelen uitgestuurd ten dienste van hen die de zaligheid zullen beërven? ” Hebreeën ‭1:14‬ ‭HSV

Engelen beschermen diegenen van gevaar die Gods autoriteit vrezen.

Maak de HEERE met mij groot, laten wij tezamen Zijn Naam roemen. Ik heb de HEERE gezocht en Hij heeft mij geantwoord, en mij gered uit al wat ik vrees. [Ps. 73:25; Matt. 7:7.] Zij zagen naar Hem uit, ja, stroomden op Hem aan; hen hun gezicht werd niet rood van schaamte. Deze ellendige riep en de HEERE hoorde; Hij verloste hem uit al zijn benauwdheden. De engel van de HEERE legert zich rondom hen die Hem vrezen, en redt hen.” [Ps. 18:1; 145:20.] Psalmen 34:5-8 HSV

We moeten begrijpen dat David de engel niet fysiek zag maar hij geloofde het omdat hij zich onderwerpt aan Gods autoriteit die Hem het ontzag geeft vanwege Zijn Naam. Gods engelen verloste hem van het gevaar.

Deze tekst leert ons dat Gods engelen rebellie niet goedkeuren. Zij beschermen die de stem van Christus in acht nemen en het Woord uitoefenen. Een goed voorbeeld hiervan is Daniel, lees a.u.b. Daniel 6:1-22 HSV

God’s Woord is Zijn autoriteit en wanneer we ons eraan onderwerpen, activeren we engel activiteiten om ons heen.

Ik bid vandaag voor u dat u leert om u te onderwerpen aan Gods Woord in Jezus’Naam.

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, ik dank U voor Uw Woord. Help mij door Uw Geest om altijd te onderwerpen aan Uw Woord in U vrezend ontzag in Jezus’Naam. Amen.