Zijn zij niet allen dienende geesten, die uitgezonden worden ten dienste van hen die de zaligheid zullen beërven?” Hebreeën ‬1:14‬ HSV

God gebruikt Zijn engelen om God om het oordeel en de straf van God te vellen naar de door zonde-verharde individuen en samenlevingen.

En ik zag een ander teken in de hemel, groot en wonderbaarlijk: zeven engelen met de zeven laatste plagen. Want daarmee zal de toorn van God tot een einde gekomen zijn. [Lev. 26:21.]” ‭Openbaring‬ ‭15:1‬ ‭HSV‬‬

en aan u die verdrukt wordt, samen met ons verlichting te geven bij de openbaring van de Heere Jezus vanuit de hemel met de engelen van Zijn kracht, wanneer Hij met vlammend vuur wraak oefent over hen die God niet kennen, en over hen die het Evangelie van onze Heere Jezus Christus niet gehoorzaam zijn. Zij zullen als straf het eeuwig verderf ondergaan, weg van het aangezicht van de Heere en van de heerlijkheid van Zijn macht,” 2 Thessalonicenzen ‭1:7-9‬ ‭HSV

Zij behouden het heelal ervan door het morele kwaad overspoeld te worden. Ze dragen Gods geboden uit, voeren Zijn rechtvaardigheid uit, brengen Zijn rechtvaardige toorn naar de wereld en ook naar de door zonde verharde individuen.

Ik bid voor u vandaag dat God Zijn heilige engelen gebruikt om Zijn oordeel op onze vijanden te leggen gebruike, hun werken vernietigen en om hun opdracht gen ons leven in het bouwen van Zijn Koninkrijk te beëindigen in Jezus’Naam.

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, ik dank U dat U Uw engel erop uitstuurt om het oordeel te vellen over onze vijanden in Jezus Christus machtige Naam. Amen.