Scroll Top

Zijn zij niet allen dienende geesten, die uitgezonden worden ten dienste van hen die de zaligheid zullen beërven? Hebreeën 1:14 HSV

Engelen zijn mededienst knechten met gelovigen die de getuigenis van Jezus Christus houden en geaccepteerd hebben om te assisteren bij het volbrengen van Gods plan en doel voor Zijn Koninkijk.

 

En hij zei tegen mij: Schrijf: Zalig zijn zij die geroepen zijn tot het avondmaal van de bruiloft van het Lam. En hij zei tegen mij: Dit zijn de waarachtige woorden van God. En ik viel voor zijn voeten neer om hem te aanbidden, maar hij zei tegen mij: Pas op dat u dat niet doet! Ik ben een mededienstknecht van u en van uw broeders, die het getuigenis van Jezus hebben. Aanbid God. Het getuigenis van Jezus is namelijk de geest van de profetie.” Openbaring 19:9-10 HSV

Daarom aanbidden we geen engelen, maar God Almachtig.

Laten we samen bidden: Hemelse Vader, ik dank U dat u ervoor zorgt dat uw engelen mededienst knechten met ons zijn om uw plan op aarde uit te voeren. Ik accepteer hun vriendschap met mij in Jezus Christus machtige Naam. Amen.