Scroll Top

Zijn zij niet allen dienende geesten die uitgezonden worden ten dienste van hen die de heerlijkheid zullen beërven.” Hebreeën 1:14 HSV

Wanneer Gods oordeel aan het werk is in de kerk, natie of gemeenschap is er een afzondering zichtbaar tussen de goddelijken en niet-goddelijken of tussen diegenen die het Evangelie compromitteren en diegene die weigeren om een compromis te sluiten. God Almachtig geeft Zijn engelen de opdracht om deze afzondering te brengen opdat de rechtvaardigen behouden zullen worden. Echter, niet allen die zeggen dat ze een christen zijn, zijn wedergeboren.

Het Koninkrijk der hemelen is ook gelijk aan een net, uitgeworpen in de zee, dat allerlei soorten vissen bijeenbrengt. Als het vol geworden is, trekken de vissers het op de oever. Ze gaan zitten en verzamelen de goede vissen in vaten, maar de slechte gooien zij weg. Zo zal het bij de voleinding van de wereld zijn: de engelen zullen uitgaan en de slechten uit het midden van de rechtvaardigen afzonderen, en zij zullen hen in de vurige oven werpen; daar zal gejammer zijn en tandengeknars.” Mattheüs‬ ‭13:47-50‬ ‭HSV

We kunnen al enkele slechte vruchten zie in onze lokale gemeentes van enkelen die doen alsof ze wedergeboren zijn maar wiens levensstijl niet overeenkomt met wat ze pretenderen.

Toch blijft het vaste fundament van God staan, met dit zegel: De Heere kent wie van Hem zijn, en: Ieder die de Naam van Christus noemt, moet zich ver houden van de ongerechtigheid. [Num. 16:5; Jes. 26:13.]” ‭‭2 Timotheüs ‭2:19‬ ‭HSV

De Bijbel zegt ook “aan hun vruchten zult u hen herkennen.” We kunnen de inhoud van een boom alleen herkennen aan de vruchten die het produceert.

Ik bid vandaag voor u dat God Almachtig het kaf van het koren zal blootleggen en afzonderen door de hulp van Zijn Zijn engelen in Jezus’Naam.

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, ik dank U voor Uw Woord. Help mij door Uw Geest door de bediening van Uw engelen om aan mij te onthullen en mij af te scheiden van elke persoon of levensstijl die mij verhindert van Uw plan en doel voor mijn leven in Jezus Christus machtige Naam. Amen.