Hoe te functioneren in de zegeningen

Hoe te functioneren in de zegeningen 25

By |2017-07-31T07:42:38+00:00July 31st, 2017|Daily Manna, Facebook|

God is geen man, dat Hij liegen zou, of een mensenkind, dat Hij ergens berouw over hebben zou. Zou Híj iets zeggen en het dan niet doen? Zou Híj spreken en het niet gestand doen? Zie, ik kreeg opdracht om te zegenen: als Hij zegent, kan ik het niet keren.” Numeri‬ ‭23:19-20‬ ‭HSV God heeft ons

Hoe te functioneren in de zegeningen 25

By |2017-07-29T15:53:05+00:00July 29th, 2017|Daily Manna, Facebook|

God is geen man, dat Hij liegen zou, of een mensenkind, dat Hij ergens berouw over hebben zou. Zou Híj iets zeggen en het dan niet doen? Zou Híj spreken en het niet gestand doen? Zie, ik kreeg opdracht om te zegenen: als Hij zegent, kan ik het niet keren.” Numeri‬ ‭23:19-20‬ ‭HSV God heeft ons

Hoe te functioneren in de zegeningen 24

By |2017-07-28T07:54:11+00:00July 28th, 2017|Daily Manna, Facebook|

Ik dank mijn God dat ik in meer andere talen spreek dan u allen.” ‭1 Korinthiërs‬ ‭14:18‬ ‭HSV‬‬ Paulus bad in privé altijd meer in de Geest om de kracht van De Zegen (De Heilige Geest) die in hem is te activeren. Dit leert ons hetzelfde te doen. De vraag is niet of we gezegend zijn

Hoe te functioneren in de zegeningen 23

By |2017-07-27T08:54:21+00:00July 27th, 2017|Daily Manna, Facebook|

Ik zal zegenen wie u zegenen,  en wie u vervloekt, zal Ik vervloeken; en in u zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden." Genesis 12:3 HSV Het was door Abraham dat de hele wereld werd gezegend en getransformeerd. Gods doel van Abrahams zegeningen was om zichzelf kenbaar te maken door Abraham waar Hij ging

Hoe te functioneren in de zegeningen 21

By |2017-07-26T08:33:20+00:00July 26th, 2017|Daily Manna, Facebook|

Zie, hoe goed en hoe lieflijk is het dat broeders ook eensgezind samenwonen. Het is als de kostelijke olie op het hoofd, die neerdaalt op de baard, de baard van Aäron, die neerdaalt op de zoom van zijn priesterkleed. Het is als de dauw van de Hermon die neerdaalt op de bergen van Sion. Want

Hoe te functioneren in de zegeningen 20

By |2017-07-25T10:22:12+00:00July 25th, 2017|Daily Manna, Facebook|

En omstreeks middernacht baden Paulus en Silas en zongen lofzangen voor God. En de gevangenen luisterden naar hen.” Handelingen 16:25‬ ‭HSV Lofprijs en aanbidding zet de zegeningen vrij van God die in ons aan het werk is om door ons heen te werken en zorgt ervoor dat de grip breekt van de machten van de duisternis

Hoe te functioneren in de zegeningen 18

By |2017-07-24T07:54:29+00:00July 24th, 2017|Daily Manna, Facebook|

Loof de HEERE, mijn ziel, en al wat in mij is, Zijn heilige Naam. Loof de HEERE, mijn ziel, en vergeet niet een van Zijn weldaden. Die al uw ongerechtigheid vergeeft, Die al uw ziekten geneest, Die uw leven verlost van het verderf, Die u kroont met goedertierenheid en barmhartigheid, Die uw mond verzadigt met

Hoe te functioneren in de zegeningen 18

By |2017-07-22T08:44:20+00:00July 22nd, 2017|Daily Manna, Facebook|

Mijn schapen horen Mijn stem en Ik ken ze en zij volgen Mij.” Johannes‬ ‭10:27‬ HSV Het opvolgen van instructies is heel belangrijk in het zeker stellen van Gods zegeningen voor ons leven. Velen hebben zichzelf in de problemen gebracht en werden teleurgesteld omdat ze Gods Woord niet in acht namen. De makkelijkste manier om Zijn

Hoe te functioneren in de zegeningen 17

By |2017-07-21T08:58:03+00:00July 21st, 2017|Daily Manna, Facebook, Uncategorized|

Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God;” Filippenzen 4:6‬ ‭HSV Zorgen maken verandert niets, we maken de situatie alleen maar erger. Bezorgdheid blokkeert de circulatie toestroom van Gods zegeningen in ons leven en verhindert ons ervan erin te wandelen. Bezorgdheid is het

Hoe te functioneren in de zegeningen 16

By |2017-07-20T07:54:56+00:00July 20th, 2017|Daily Manna, Facebook|

Welzalig de man die niet wandelt in de raad van de goddelozen, die niet staat op de weg van de zondaars, die niet zit op de zetel van de spotters, maar die zijn vreugde vindt in de wet van de HEERE en Zijn wet dag en nacht overdenkt. [Rom. 13:8-10; Gal. 3:1-29; II Tim. 3:16.]Want

Title

Go to Top