Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God;” Filippenzen 4:6‬ ‭HSV

Zorgen maken verandert niets, we maken de situatie alleen maar erger. Bezorgdheid blokkeert de circulatie toestroom van Gods zegeningen in ons leven en verhindert ons ervan erin te wandelen.

Bezorgdheid is het direct tegenovergestelde van het geloof van God die voortvloeit uit het horen en horen van Gods Woord. Daarom is het onze verantwoordelijkheid om de duivel geen ruimte te geven in onze gedachten leven.

en geef de duivel geen plaats.” Efeziërs ‭4:27‬ HSV ‭

Wanneer waar u aan denkt het direct tegenovergestelde is van Gods Woord, bind die gedachten dan in Jezus’Naam.

U hebt bijvoorbeeld een baan nodig om uw rekeningen te betalen of te voorzien in uw dagelijkse kosten. En het lijkt alsof uw baan niet doorkomt. Het eerste wat de duivel dan doet is u met angst aanvallen door u een mentaal beeld te geven van uw situatie. Als u hier te lang in blijft hangen dan zal de geest van bezorgdheid voordat u er erg in hebt overnemen.

God Almachtig wil niet dat u zich zorgen maakt. Hij wil dat u die geest van angst die geboorte geeft aan bezorgheid bind en dat u de Geest van kracht, liefde en zelfbeheersing vrijzet om uw gedachten te beheersen. Hij wil ook dat u in het Woord duikt en naar Bijbelteksten zoekt aangaande uw situatie.

Maar mijn God zal u, overeenkomstig Zijn rijkdom, voorzien van alles wat u nodig hebt, in heerlijkheid, door Christus Jezus.” Filippenzen‬ ‭4:19‬ ‭HSV‬‬

God zei dat Hij in uw noden zal voorzien. Dus werpen uw zorgen op hem en vertrouw Hem erop dat Hij zal voorzien in uw nood.

God is geen man, dat Hij liegen zou, of een mensenkind, dat Hij ergens berouw over hebben zou. Zou Híj iets zeggen en het dan niet doen? Zou Híj spreken en het niet gestand doen?” ‭Numberi‬ ‭23:19‬ ‭HSV

Zoek ook naar een persoon in de Bijbel die God in soortgelijke situatie heeft onderhouden. Dit zal uw geloof in God opbouwen. En verklaar vrijmoedig dat als Hij het voor hem of haar heeft gedaan vanwege zijn of haar geloof in Zijn Woord, dat Hij het ook voor u zal doen terwijl U hem op vertrouwt. (Lees a.u.b. 2 Koningen 4:1-7).

Het laatste wat u dan doet is handelen naar uw geloof in God. Door Hem te danken voor de voorziening in uw nood en ga eropuit uit om die baan te krijgen. Ik verzeker u in Jezus’Naam, God heeft een baan voor u met uw naam erop.

Geef niet op, ongeacht de tegenstand, totdat de baan zich materialiseert.

U kunt dit medicijn toepassen op elke situatie waarin u zich verkeert. Zorg er alleen voor dat u het juiste recept hebt van Gods Woord.

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, ik dank U voor Uw Woord. Dank U dat U mij de Geest van kracht, liefde en bezonnenheid hebt gegeven. Ik weiger om mij zorgen te maken in Jezus’Name. Amen.