Scroll Top

God is geen man, dat Hij liegen zou, of een mensenkind, dat Hij ergens berouw over hebben zou. Zou Híj iets zeggen en het dan niet doen? Zou Híj spreken en het niet gestand doen? Zie, ik kreeg opdracht om te zegenen: als Hij zegent, kan ik het niet keren.” Numeri‬ ‭23:19-20‬ ‭HSV

God heeft ons al gezegend. De vraag is of we gewillig en gehoorzaam zijn om in de zegen te wandelen?

Wij zijn diegenen die ervoor kunnen kiezen om of in de stroom van zegen te wandelen of om de werking van de zegen te stoppen. Om de kinderen van de Israëlieten de manifestatie van Gods zegeningen te laten ervaren, kregen ze het gebod om God te gehoorzamen en gezegend te zijn of ongehoorzaam te zijn en onder de vloek te functioneren. Ik zeg niet dat we vervloekt zijn, maar ongehoorzaamheid trekt de vloek aan. Lees a.u.b. Deutoronomium 28.

Daarom zei Jozua tegen het volk:

Nu dan, vrees de HEERE, dien Hem in oprechtheid en trouw, doe de goden weg die uw vaderen gediend hebben aan de overzijde van de rivier en in Egypte, en dien de HEERE. Maar als het in uw ogen kwalijk is de HEERE te dienen, kies voor u heden wie u zult dienen: óf de goden die uw vaderen, die aan de overzijde van de rivier woonden, gediend hebben, óf de goden van de Amorieten, van wie u het land bewoont. Maar wat mij en mijn huis betreft, wij zullen de HEERE dienen!” ‭Jozua‬ ‭24:14-15‬ ‭HSV‬‬

De zegeningen vloeien wanneer we het Woord van Zijn genade gehoorzamen door de Heilige Geest toe te staan om ons te helpen om het in de praktijk te brengen.

Echter, om het goede van het land te eten, moeten we gewillig en gehoorzaam zijn in datgene de Heer ons heeft geboden om in Zijn te handelen.

Als u gewillig bent en luistert, zult u het goede van het land eten, maar als u weigert en ongehoorzaam bent, zult u door het zwaard gegeten worden; want de mond van de HEERE heeft gesproken” Jesaja 1:19-20‬ ‭HSV

Daarom is het heel belangrijk om gehoor te geven aan Gods Woord. De zegen ervaren heeft te maken met onze gewilligheid en gehoorzaam te worden aan het Woord van de Heer.

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, ik dank U voor Uw Woord. Help mij door Uw Geest om altijd gewillig en gehoorzaam te zijn in Jezus’Naam.