Mijn schapen horen Mijn stem en Ik ken ze en zij volgen Mij.” Johannes‬ ‭10:27‬ HSV

Het opvolgen van instructies is heel belangrijk in het zeker stellen van Gods zegeningen voor ons leven. Velen hebben zichzelf in de problemen gebracht en werden teleurgesteld omdat ze Gods Woord niet in acht namen. De makkelijkste manier om Zijn stem te horen is door dagelijkse gemeenschap met het woord en ook door het als een leefstijl in de praktijk te brengen. De zegening van God is alleen verzekerd aan diegene die er in blijven. Het is niet voor starters. Het is als een marathon-atleet, er is geen prijs voor de beginners, maar voor de finishers. Dat is de algemene wijze waarop de Zijn stem volgen.

Een goed voorbeeld van geen gehoor geven aan instructies is Naomi in het Boek van Ruth. Zij en haar familie verhuisden naar een land, vanwege de hongersnood die er op dat moment was, zonder dat ze Gods instructies eerst zochten. Bij terugkomst van het land, moest ze overleven, ze was verbitterd omdat ze alles wat ze had was kwijtgeraakt. (Lees a.u.b. Ruth 1:1-22). Als ze de raad van de Heer door het Woord van de Heer of van de Priester en profeten op dat moment had gezocht, dan was ze niet in de puinhoop beland.

En wees daders van het Woord en niet alleen hoorders. Anders bedriegt u uzelf. Als iemand immers een hoorder van het Woord is en geen dader, lijkt hij op een man die het gezicht waarmee hij geboren is,  in een spiegel bekijkt, want hij heeft zichzelf bekeken, is weggegaan en is meteen vergeten hoe hij eruitzag.” ‭Jakobus‬ ‭1:22-24‬ ‭HSV‬‬

Wijd uzelf vandaag toe aan gemeenschap met Gods Woord en breng het in de praktijk.

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, ik dank U voor Uw Woord. Help mij door Uw Geest om hetgeen ik bestudeer altijd uit te oefenen en ook uw advies zoek voordat ik vanuit aanname maar iets doe in Jezus’Naam. Amen.