Scroll Top

Ik dank mijn God dat ik in meer andere talen spreek dan u allen.” ‭1 Korinthiërs‬ ‭14:18‬ ‭HSV‬‬

Paulus bad in privé altijd meer in de Geest om de kracht van De Zegen (De Heilige Geest) die in hem is te activeren. Dit leert ons hetzelfde te doen.

De vraag is niet of we gezegend zijn of niet. We zijn gezegend en deze zegen kan niet teruggekeerd worden. Ons taak is om het te activeren, zodat we erin kunnen functioneren.

Maar u, geliefden, bouw uzelf op in uw allerheiligst geloof en bid in de Heilige Geest,” Judas‬ ‭1:20‬ HSV

Bij het helpen van Timotheüs in zijn bediening openbaarde Paulus hem dezelfde krachtige tool om de zegen in ons te activeren.

Daarbij herinner ik mij het ongeveinsde geloof dat in u is en dat eerst gewoond heeft in uw grootmoeder Loïs en in uw moeder Eunike. En ik ben ervan overtuigd dat het ook in u woont. Daarom herinner ik u eraan de genadegave van God die in u is door de oplegging van mijn handen, aan te wakkeren.” 2 Timotheüs‬ ‭1:5-6‬ ‭HSV

Activeer vandaag de zegen van God die in u is door voortdurend in de Geest te bidden terwijl u achter uw dagelijkse activiteiten gaat.

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, ik dank U voor Uw Woord. Help mij door Uw Geest om de gave van Christus in mij te activeren wanneer ik het bidden in de Geest uitoefen in Jezus’Naam. Amen.