Ik zal zegenen wie u zegenen,  en wie u vervloekt, zal Ik vervloeken; en in u zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden.” Genesis 12:3 HSV

Het was door Abraham dat de hele wereld werd gezegend en getransformeerd. Gods doel van Abrahams zegeningen was om zichzelf kenbaar te maken door Abraham waar Hij ging en ook dat de wereld door hem gezegend zal zijn. Dat is Evangelisatie. Als zaad van Abraham in Christus hebben hetzelfde mandaat om deze wereld te zegenen door de Zegen die in ons is, Christus in ons in de persoon van de Heilige Geest.

Daarom is ons de grote opdracht gegeven, opdat de wereld door ons gezegend zal worden.

Voorwaar, Ik zeg u: Alles wat u op de aarde bindt, zal in de hemel gebonden zijn; en alles wat u op de aarde ontbindt, zal in de hemel ontbonden zijn. Verder zeg Ik u dat, als twee van u op de aarde iets, wat dan ook, eenstemmig verlangen, het hun ten deel zal vallen van Mijn Vader, Die in de hemelen is. Want waar twee of drie in Mijn Naam bijeengekomen zijn, daar ben Ik in hun midden.” ‭‭Mattheüs ‭28:18-20‬ ‭HSV‬‬

Dit is ons Mandaat in Christus. God heeft ons de opdracht gegeven om het licht in deze duistere wereld te schijnen door het Evangelie van Christus te brengen. Zodat de duisternis in mensen verdreven wordt.

De wereld wacht op ons. Daar waar we zijn zijn we het licht op gebied van rechtvaardiging van deze wereld. We moeten het licht van Christus in ons laten schijnen, in de persoon van de Heilige Geest.

Ga er vandaag op uit wetende dat u het licht in deze donkere en kwade wereld bent.

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, dank U voor Uw Woord. Help mij door Uw geest om altijd Uw licht in mij te laten schijnen door Evangelisatie in Jezus’Naam. Amen.