En omstreeks middernacht baden Paulus en Silas en zongen lofzangen voor God. En de gevangenen luisterden naar hen.” Handelingen 16:25‬ ‭HSV

Lofprijs en aanbidding zet de zegeningen vrij van God die in ons aan het werk is om door ons heen te werken en zorgt ervoor dat de grip breekt van de machten van de duisternis die tegen ons zijn. Daarom moet u elke keer dat u zich zwaar voelt of zorgen maakt God prijzen. Paulus en Silas baden en zongen lofzangen voor God in hun moeilijkheden en hun boeien raakten los.

En omstreeks middernacht baden Paulus en Silas en zongen lofzangen voor God. En de gevangenen luisterden naar hen. En er vond plotseling een grote aardbeving plaats, zodat de fundamenten van de gevangenis bewogen werden; en onmiddellijk gingen alle deuren open en raakten de boeien van allen los.” ‭‭Handelingen ‭16:25-26‬ ‭HSV‬‬

De aanwezigheid van God (Heilige Geest) die in hen was werd door hen vrijgezet toen ze God lofprezen en die aanwezigheid zette hen vrij van de fysieke banden van satan.

Wij allen moeten uit deze tekst leren dat ongeacht wat er in ons leven afspeelt God ons nog steeds wil gebruiken ten tijde van elke storm of nederlaag van de duivel. Hij is. met ons, leeft in ons en werkt door ons heen. We moeten ons altijd bewust zijn van deze waarheid. Ook moeten we weten dat God in ons leeft en groter is dan welke storm of omstandigheid waarin we ons verkeren.

Lieve kinderen, u bent uit God en u hebt hen overwonnen, want Hij Die in u is, is groter dan hij die in de wereld is.” ‭‭1 Johannes‬ ‭4:4‬ ‭HSV‬‬

Daarom moeten we leren om de God in ons die de zegen is te verheerlijken in plaats van onze omstandigheden. Dat is ook wat Paulus en Silas deden. Wanneer we dit in ons dagelijks leven toepassen zal Die groter is ons er altijd overplaatsen en ervoor zorgen dat we altijd een zegen in deze wereld zijn.

God wil dat we altijd Hem lofprijzen en aanbidden en niet soms. Kies er vandaag voor om de grootheid van uw God te verheerlijken in plaats van uw uitdagingen. Prijs Hem voor wat Hij heeft gedaan en dank Hem bij voorbaat voor wat Hij gaat doen of op het punt staat te doen in en door uw leven heen.

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, dank U dat U mij laat weten dat de zegen van God in mij niet verstikt raakt door mijn omstandigheden, maar dat ik moet leren om het vrij te zetten door gebed en lofprijs. Deze dag werp ik mijn strijden op U en prijs en vier de overwinning in Jezus’Naam. Amen.