Scroll Top

Welzalig de man die niet wandelt in de raad van de goddelozen, die niet staat op de weg van de zondaars, die niet zit op de zetel van de spotters, maar die zijn vreugde vindt in de wet van de HEERE en Zijn wet dag en nacht overdenkt. [Rom. 13:8-10; Gal. 3:1-29; II Tim. 3:16.]Want hij zal zijn als een  boom, geplant aan waterbeken, die zijn vrucht geeft op zijn tijd, waarvan het blad niet afvalt; al wat hij doet, zal goed gelukken. [Jer. 17:7, 8.]” Psalm‬ ‭1:1-3‬ ‭HSV

Onze reactie naar God en Zijn doel voor ons leven komt vanuit de mensen waar we mee omgaan en uit wat we overdenken.

De mensen waar u mee omgaat bepaalt uw overdenking en waarover u mediteert. Het maakt u een zegen of geen zegen. Wij allen moeten weten dat wat we overdenken de verborgen dingen in ons hart zijn. En wat we in ons hart hebben wordt uitgedrukt door ons mond. Want we worden beheerst door onze overdenkingen.

Een goed voorbeeld is Maria de Moeder van Jezus. Toen ze het het wonder van baby Jezus omarmde door haar engel ontmoeting (Lukas 1:26-38), geloofde ze niet alleen, maar zegt de Bijbel:

Maar Maria bewaarde al deze woorden en overlegde die in haar hart.” Lukas‬ ‭2:19‬ ‭HSV

Maria werd enkel een zegen omdat ze het woord overdacht dat tot haar in gemeenschap door engel Gabriel gesproken was.

Daarom, de Bijbel zegt:

Dood en leven zijn in de macht van de tong, wie hem liefheeft, zal de vrucht ervan eten. [Matt. 12:37.]” Spreuken ‭18:21‬ HSV ‭

Wij allen moeten weten dat geen enkel woord krachteloos is. Elk gesproken woord bedient altijd eerst de persoon die het zegt en dan naar diegene die ernaar luisteren.

Als kinderen van God, wil Hij dat we Zijn Woord overdenken. Want het is door Gods Woord dat we een zegen worden of succesvol zijn in de zaken van het leven.

Dit boek met deze wet mag niet wijken uit uw mond, maar u moet het dag en nacht overdenken, zodat u nauwlettend zult handelen overeenkomstig alles wat daarin geschreven staat. Dan immers zult u uw wegen voorspoedig maken en dan zult u verstandig handelen.” Jozua ‭1:8 HSV‬ ‭

Gods Woord overdenken zal uw verstand vernieuwen en uw kijk op uw omstandigheden en de manier waarop u achter de zaken van het leven gaat, veranderen. Ons succes in het leven is verbonden met onze overdenkingen.

Ook moet wij allen weten dat wij wat we vandaag zijn het product is van de overdenkingen van gisteren.
Ik bid dat u dagelijks kiest om het Woord van God uw overdenking te laten zijn in Jezus’Naam.

Laten we samen bidden:
Hemelse Vader, ik dank U voor Uw Woord. Help mij door Uw Geest om Uw Woord niet alleen te geloven, maar het ook dag en nacht mijn overdenking te laten zijn in Jezus’Naam. Amen.