Scroll Top

Loof de HEERE, mijn ziel, en al wat in mij is, Zijn heilige Naam. Loof de HEERE, mijn ziel, en vergeet niet een van Zijn weldaden. Die al uw ongerechtigheid vergeeft, Die al uw ziekten geneest, Die uw leven verlost van het verderf, Die u kroont met goedertierenheid en barmhartigheid, Die uw mond verzadigt met het goede, uw jeugd vernieuwt als die van een arend [Jes. 40:31.]” ‭‭Psalm‬ ‭103:1-5‬ ‭HSV

De Bijbel zegt:’ … en vergeet niet een van Zijn weldaden..”

Wanneer de vijand wil dat u Gods zegeningen voor uw leven niet zeker stelt, zorgt hij ervoor dat u datgene dat u moet onthouden vergeet en datgene onthoudt wat God wil dat u vergeet. God is niet Diegene die u aan uw vroegere situaties of uitdagingen herinnert. De taak van God Almachtig is u te helpen herinneren wat Hij u zegt in Zijn Woord. Daarom gaf Hij ons de Heilige Geest.

Maar de Trooster, de Heilige Geest, Die de Vader zenden zal in Mijn Naam,  Die zal u in alles onderwijzen en u in herinnering brengen alles wat Ik u gezegd heb.” Johannes‬ ‭14:26‬ HSV

Wat u herinnert over Gods Woord bepaalt hoe u zult reageren in uw situatie zodat u de zegen zeker stelt of er in wandelt die God u al gegeven heeft.

Daarom is het belangrijk om altijd te onthouden wat Hij in het verleden voor u het gedaan zodat uw geloof in Hem aangewakkerd wordt in uw huidige uitdagingen.

Meestal wordt ons onvermogen om God effectief te prijzen en aanbidden veroorzaakt vanwege het feit dat we niet herinneren wat Hij in het verleden voor ons heeft gedaan en wat Hij ons heeft beloofd om in ons te doen in en door Zijn Woord.

We moeten geen ruimte geven aan de duivel in onze gedachten, want onze gedachten geeft vorm aan ons heden en toekomst.

God Almachtig wil echter dat we altijd herinneren en niet Zijn Woord die Hij tot ons heeft gesproken niet vergeet. Dat is hoe we elke storm die de vijand op ons pad brengt overkomen en dit is ook de manier waarop we in totale overwinning en absolute heerschappij over alle machten van de duisternis leven en wandelen.

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, ik dank U voor Uw Woord. Help mij door Uw Geest om Uw zegeningen in mijn leven zeker te stellen door ervoor te zorgen dat ik al de weldaden van redding onthoud en niet vergeet in Jezus’Naam. Amen.