Haal de limieten van God af

Haal de limieten van God af 54

By |2018-07-31T08:34:50+00:00July 31st, 2018|Daily Manna, Facebook|

en veracht een dief niet als hij steelt om zijn mond te vullen, als hij honger heeft. Als hij gevonden wordt, vergoedt hij het zevenvoudig: al het bezit van zijn huis moet hij geven." Spreuken 6:30-31 HSV We moeten onze tijd niet besteden aan wat we verloren hebben in ons leven. Het maakt niet uit wie u heeft

Haal de limieten van God af 53

By |2018-07-30T08:28:44+00:00July 30th, 2018|Daily Manna, Facebook|

Als zij luisteren en Hem dienen, zullen zij hun dagen eindigen in het goede, en hun jaren vol lieflijkheid.” ‭‭Job‬ ‭36:11‬ ‭HSV We moeten de stroom van Gods zegeningen niet blokkeren door zonde. De vraag is: Wat is zonde? Zonde is alles wat u doet zonder liefde of geloof. Daarom zegt de Heere: "Als ze naar mij

Haal de limieten van God af 52

By |2018-07-27T07:49:47+00:00July 27th, 2018|Daily Manna, Facebook|

Als zij luisteren en Hem dienen, zullen zij hun dagen eindigen in het goede, en hun jaren vol lieflijkheid.” ‭‭Job‬ ‭36:11‬ ‭HSV The question is how do we serve God? We serve God by practicing the word for the Spirit and the word agrees. Want drie zijn er die getuigen in de hemel: de Vader, het Woord

Haal de limieten van God af 51

By |2018-07-26T07:47:42+00:00July 26th, 2018|Daily Manna, Facebook|

Hierna gebeurde het dat de Moabieten en de Ammonieten, en met hen een deel van de Meünieten, ten strijde trokken tegen Josafat. Toen kwam men Josafat de boodschap brengen: Er komt een grote troepenmacht op u af van de overkant van de zee, uit Syrië, en zie, zij zijn bij Hazezon-Thamar. (Dat is Engedi.) Josafat werd bevreesd

Haal de limieten van God af 50

By |2018-07-25T07:43:59+00:00July 25th, 2018|Daily Manna, Facebook|

En alles wat u in het gebed vraagt, in geloof, zult u ontvangen.” ‭‭Mattheüs‬ ‭21:22‬ ‭HSV Wanneer de Bijbel zegt "en alles" betekent dit alles wat we vragen waarvoor het de tijd is zal ons gegeven worden. De Heere zal ons verzoek toekennen omdat Jezus Christus de prijs er voor heeft betaald en de beloften

Haal de limieten van God af 49

By |2018-07-24T06:51:06+00:00July 24th, 2018|Uncategorized|

Maar Jezus antwoordde en zei tegen hen: Voorwaar, Ik zeg u: Als u geloof had en niet twijfelde, zou u niet alleen doen wat er met de vijgenboom is gedaan, maar zelfs als u tegen deze berg zou zeggen: Word opgeheven en in de zee geworpen, dan zou het gebeuren. En alles wat u in

Haal de limieten van God af 47

By |2018-07-19T07:39:47+00:00July 19th, 2018|Daily Manna, Facebook|

Want al zouden bergen wijken en heuvels wankelen, Mijn goedertierenheid zal van u niet wijken en het verbond van Mijn vrede zal niet wankelen,” Jesaja ‬‭54:10‬ ‭HSV Ik zal met hen een verbond van vrede sluiten. Het zal een eeuwig verbond met hen zijn, Ik zal hun een plaats geven en hen talrijk maken, en Ik zal Mijn

Haal de limieten van God af 45

By |2018-07-16T09:43:13+00:00July 16th, 2018|Daily Manna, Facebook|

Omdat Hij aan de erfgenamen van de belofte overvloediger de onveranderlijkheid van Zijn raadsbesluit wilde bewijzen, heeft God die bekrachtigd met een eed, opdat wij door twee onveranderlijke dingen, waarin het onmogelijk is dat God zou liegen, een sterke troost zouden ontvangen, wij die bij Hem de toevlucht genomen hebben om de hoop die voor ons

Haal de limieten van God af 43

By |2018-07-12T09:04:23+00:00July 12th, 2018|Daily Manna, Facebook|

Het woord dat van de HEERE gekomen is tot Jeremia: Luister naar de woorden van dit verbond en spreek tot de mannen van Juda en tot de inwoners van Jeruzalem, en zeg tegen hen: Zo zegt de HEERE, de God van Israël: Vervloekt is de man die niet luistert naar de woorden van dit verbond, dat Ik uw

Haal de limieten van God af 41

By |2018-07-10T08:55:44+00:00July 10th, 2018|Daily Manna, Facebook|

Hij denkt aan Zijn verbond voor eeuwig, aan de belofte die Hij gedaan heeft, tot in duizend generaties, aan het verbond dat Hij met Abraham gesloten heeft, en Zijn eed aan Izak. [Lukas 1:72, 73.]” ‭‭Psalmen‬ ‭105:8-9‬ ‭HSV God is zo gecommitteerd aan Zijn verbond en voor het doel van het verbond, dat Hij Jezus heeft gestuurd Die

Title

Go to Top