Omdat Hij aan de erfgenamen van de belofte overvloediger de onveranderlijkheid van Zijn raadsbesluit wilde bewijzen, heeft God die bekrachtigd met een eed, opdat wij door twee onveranderlijke dingen, waarin het onmogelijk is dat God zou liegen, een sterke troost zouden ontvangen, wij die bij Hem de toevlucht genomen hebben om de hoop die voor ons ligt, vast te houden.” ‭‭Hebreeën‬ ‭6:17-18‬ ‭HSV

Bovenstaande Bijbeltekst helpt ons om dat ene ding in ons hart gevestigd te hebben, dat Gods eeuwige plan en doel voor ons leven niet veranderd ongeacht we het geloven of niet. God verandert Zijn gedachten over ons niet. Wij zelf zijn het die veranderen.

Als wij volharden, zullen wij ook met Hem regeren. Als wij Hem verloochenen, zal Hij ons ook verloochenen. Als wij ontrouw zijn, blijft Hij getrouw. Hij kan Zichzelf niet verloochenen.”
‭‭2 Timotheüs‬ ‭2:12-13‬ ‭HSV

Hij is altijd te vertrouwen, betrouwbaar en getrouw en niemand zal Zijn Woord over ons gesproken veranderen. Alles kan bij ons schudden en veranderen, maar Zijn Woord staat voor altijd vast wanneer het om ons gaat.

Voor eeuwig, HEERE, staat Uw woord vast in de hemel. [Ps. 89:2; Matt. 24:34, 35; I Pet. 1:25.]”
‭‭Psalmen‬ ‭119:89‬ ‭HSV

Zijn beloften zijn ja en amen. Het is niet ja en nee. God handelt zo niet. Daarom verblijden we ons en vieren we en geven we geen ruimte aan twijfel of iets tegenovergesteld aan Zijn beloften voor ons.

Want de Zoon van God, Jezus Christus, Die onder u gepredikt is door ons, namelijk door mij, Silvanus en Timotheüs, was niet ja en nee, maar is in Hem ja geweest. Immers, zovele beloften van God als er zijn, die zijn in Hem ja en in Hem amen, tot verheerlijking van God door ons.”
‭‭2 Corinthiërs ‭1:19-20‬ ‭HSV

Neem vandaag de tijd en dank God voor Zijn getrouwheid en geweldigheid in Jezus’Naam.

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, ik dank U voor Uw getrouwheid en geweldigheid in Jezus’Naam. Amen.