Scroll Top

Want al zouden bergen wijken en heuvels wankelen, Mijn goedertierenheid zal van u niet wijken en het verbond van Mijn vrede zal niet wankelen,”
Jesaja ‬‭54:10‬ ‭HSV

Ik zal met hen een verbond van vrede sluiten. Het zal een eeuwig verbond met hen zijn, Ik zal hun een plaats geven en hen talrijk maken, en Ik zal Mijn heiligdom in hun midden zetten tot in eeuwigheid.”
‭‭Ezechiel‬ ‭37:26‬ ‭HSV

Er is geen omstandigheid in ons leven waarmee we worden geconfronteerd die geen vervaldatum heeft. Daarom houden we ons vast aan Gods beloften en niet aan onze omstandigheden.

Wij allen moeten het eens zijn dat het dienen van God niet de afwezigheid is van beproevingen of vervolging. Maar God heeft ons beloofd dat Zijn liefde, goedertierenheid en vrede niet van ons zal wijken. Daarbij heeft Hij ook beloofd dat de beproevingen en vervolging verwijderd zal worden en van ons weggaan. We moeten leren om God op Zijn Woord te nemen en ons eraan vasthouden.

Voor eeuwig, HEERE, staat Uw woord vast in de hemel.. [Ps. 89:2; Matt. 24:34, 35; I Pet. 1:25.]”
‭‭Psalmen‬ ‭119:89‬ ‭HSV

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, dank U voor Uw Woord. Dank U voor Uw liefde, goedertierenheid en eeuwig verbond van vrede met Jezus Christus omwille van ons in Jezus’Naam. Amen.