Scroll Top

Als zij luisteren en Hem dienen, zullen zij hun dagen eindigen in het goede, en hun jaren vol lieflijkheid.”
‭‭Job‬ ‭36:11‬ ‭HSV

We moeten de stroom van Gods zegeningen niet blokkeren door zonde. De vraag is: Wat is zonde? Zonde is alles wat u doet zonder liefde of geloof. Daarom zegt de Heere: “Als ze naar mij luisteren en Mij dienen…”

Het is Gods wil voor ons om altijd superovervloed te ervaren in elk aspect van ons leven. Maar deze belofte van voorspoed en onze jaren te leven in plezier zal niet vanzelfsprekend gebeuren pas wanneer we Gods instructies opvolgen.

Om deze reden zei God:

En het zal gebeuren, als u de stem van de HEERE, uw God, nauwgezet gehoorzaam bent, door al Zijn geboden, die ik u heden gebied, nauwlettend in acht te nemen, dat de HEERE, uw God, u dan een plaats zal geven hoog boven alle volken van de aarde.

De HEERE zal de zegen over u gebieden in uw schuren en in alles wat u ter hand neemt. Hij zal u zegenen in het land dat de HEERE, uw God, u geeft. ”
‭‭Deuteronomium‬ ‭28:1, 8‬ ‭HSV

Blokkeer niet de stroom van God zegeningen!!! Volg Zijn instructies op!!!

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, ik dank U voor Uw Woord. Help mij door Uw Geest om altijd Uw instructies op te volgen zelfs wanneer mijn natuurlijk verstand het niet begrijpt in Jezus’Naam. Amen.