Scroll Top

Maar Jezus antwoordde en zei tegen hen: Voorwaar, Ik zeg u: Als u geloof had en niet twijfelde, zou u niet alleen doen wat er met de vijgenboom is gedaan, maar zelfs als u tegen deze berg zou zeggen: Word opgeheven en in de zee geworpen, dan zou het gebeuren. En alles wat u in het gebed vraagt, in geloof, zult u ontvangen.” Mattheus 21:21-22 HSV

Wanneer de Bijbel spreekt over geloof hebben betekent dit geloof hebben in wat Jezus Christus al heeft gedaan omwille van ons en niet geloof hebben in uw eigen geloof. Velen twijfelen toch aan God omdat ze in hun eigen geloof geloven. Wanneer God spreekt, is Hij niet afhankelijk van ons vermogen om Zijn Woord tot stand te brengen, maar rekent Hij op Zichzelf. Dit betekent dat geloof of geen geloof hebben het Woord dat uit Gods mond is gekomen niet veranderd.

Als wij ontrouw zijn, blijft Hij getrouw. Hij kan Zichzelf niet verloochenen.“ ‭‭2 Timotheüs‬ ‭2:13‬ ‭HSV

Hij verandert Zijn gedachten niet. Wij zijn degenen die veranderen omdat we Hem niet vertrouwen.

Omdat Hij aan de erfgenamen van de belofte overvloediger de onveranderlijkheid van Zijn raadsbesluit wilde bewijzen, heeft God die bekrachtigd met een eed,

opdat wij door twee onveranderlijke dingen, waarin het onmogelijk is dat God zou liegen, een sterke troost zouden ontvangen, wij die bij Hem de toevlucht genomen hebben om de hoop die voor onsligt, vast te houden.“ ‭‭Hebreeën‬ ‭6:17-18‬ ‭HSV

Daarom hoeven we niet te twijfelen aan God. Hij verandert nooit of zal nooit Zijn gedachten over ons veranderen. Zijn Woord is ons al voorgegaan. En Hijzelf is onderworpen aan Zijn Woord. Dus wanneer Hij iets zegt zal Hij dat doen.

Want zoals regen of sneeuw neerdaalt van de hemel en daarheen niet terugkeert, maar de aarde doorvochtigt en maakt dat zij voortbrengt en doet opkomen, zaad geeft aan de zaaier en brood aan de eter. Want zoals regen of sneeuw
neerdaalt van de hemel en daarheen niet terugkeert,
maar de aarde doorvochtigt
en maakt dat zij voortbrengt en doet opkomen,” Jesaja 55:10-11 HSV

U hoeft niet te twijfelen.

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, ik dank U voor Uw Woord. Ik bind de geest van twijfel en zet geloof vrij in mijn leven in Jezus’Naam. Amen.