Scroll Top

Hij denkt aan Zijn verbond voor eeuwig, aan de belofte die Hij gedaan heeft, tot in duizend generaties, aan het verbond dat Hij met Abraham gesloten heeft, en Zijn eed aan Izak. [Lukas 1:72, 73.]”
‭‭Psalmen‬ ‭105:8-9‬ ‭HSV

God is zo gecommitteerd aan Zijn verbond en voor het doel van het verbond, dat Hij Jezus heeft gestuurd Die kwam en de dood heeft geproefd voor allen. Opdat we leven mogen hebben en het in overvloed hebben.

Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft,  opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.”
‭‭Johannes  3:16‬ ‭HSV

God zal altijd getrouw en toegewijd blijven aan Zijn verbond. Om deze reden is Jezus voor ons gestorven. De dood, begravenis en opstanding van Christus vertelt ons dat er niets is dat God niet zal doen om ervoor te zorgen dat we alles wat Hij ons heeft beloofd ontvangen door het Bloed van Jezus gezegeld door de kracht van de Heilige Geest.

Hoe zal Hij, Die zelfs Zijn eigen Zoon niet gespaard maar voor ons allen overgegeven heeft, ons ook met Hem niet alle dingen schenken? ”
‭‭Romeinen ‭8:32‬ ‭HSV

U hoeft niet meer aan God te twijfelen want hij is een verbond houdende God.

Daarom moet u weten dat de HEERE uw God is. Híj is God, de getrouwe God, Die het verbond en de goedertierenheid in acht neemt voor wie Hem liefhebben en Zijn geboden in acht nemen, tot in duizend generaties.”
‭‭Deuteronomium ‭7:9‬ ‭HSV

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, ik dank U voor Uw Woord. “Nu, Oh God en Vader van onze Heere Jezus Christus. Mijn eigen groot Vader en Vader, laat Uw Woord dat U heeft beloofd door het bloed van het verbond met onze Heere Jezus bevestigd worden [door ervaring] in mijn leven in Jezus’Naam. Amen.