Scroll Top

Als zij luisteren en Hem dienen, zullen zij hun dagen eindigen in het goede, en hun jaren vol lieflijkheid.”
‭‭Job‬ ‭36:11‬ ‭HSV

The question is how do we serve God? We serve God by practicing the word for the Spirit and the word agrees.

Want drie zijn er die getuigen in de hemel: de Vader, het Woord en de Heilige Geest; en deze drie zijn één.”
‭‭1 Johannes ‭5:7‬ ‭HSV

Elke keer dat we het Woord uitoefenen, volgen we de Geest of zijn we geleid door de Geest. Daarom moeten we naar een relatie met onze Heere verlangen door ons woord te bestuderen, te bidden en te vasten. Met dit in gedachten wordt het gehoorzamen en dienen van God makkelijk. Dit is hoe we God dienen met onze geest. En door dat te doen presenteren we ons lichaam als een levend offer aan Hem.

Want God, Die ik in mijn geest dien in het Evangelie van Zijn Zoon, is mijn Getuige, hoe ik zonder ophouden aan u denk.”
‭‭Romeinen‬ ‭1:9‬ HSV

Dus, we zullen allen de verbondszegeningen oogsten hetgeen enkel komt door gehoorzaamheid en dienstverlening.

U moet de HEERE, uw God, dienen. Dan zal Hij uw brood en uw water zegenen. Ik zal ziekte uit uw midden doen wijken. Geen vrouw in uw land zal een miskraam hebben of onvruchtbaar zijn. Ik zal het aantal van uw dagen vol maken. De schrik voor Mij zal Ik vóór u uit zenden, en al de volken waaronder u komt, zal Ik in verwarring brengen. En Ik zal al uw vijanden voor u op de vlucht doen slaan.”
‭‭Exodus‬ ‭23:25-27‬ ‭HSV‬‬

Gehoorzaamheid is beter dan offerande!!!

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, ik dank U voor Uw Woord. Ik arresteer de geest van rebellie en zet gehoorzaamheid vrij in Jezus’Naam. Als een gehoorzaam kind verklaar ik dat de verbondszegeningen, die door gehoorzaamheid en dienstverlening komen, mijn deel is in Jezus’NAam. Amen.