Scroll Top

Hierna gebeurde het dat de Moabieten en de Ammonieten, en met hen een deel van de Meünieten, ten strijde trokken tegen Josafat. Toen kwam men Josafat de boodschap brengen: Er komt een grote troepenmacht op u af van de overkant van de zee, uit Syrië, en zie, zij zijn bij Hazezon-Thamar. (Dat is Engedi.) Josafat werd bevreesd en hij richtte zich erop om de HEERE te zoeken. Hij riep een vasten uit in heel Juda. En Juda werd bijeengeroepen om bij de HEERE hulp te zoeken. Zij kwamen zelfs uit alle steden van Juda om de HEERE te raadplegen. Toen ging Josafat tussen de gemeente van Juda en Jeruzalem staan, in het huis van de HEERE, vóór de nieuwe voorhof, en zei: HEERE, God van onze vaderen, bent U niet die God Die in de hemel is? Ja, U bent de Heerser over alle koninkrijken van de heidenvolken. In Uw hand is kracht en sterkte, zodat niemand tegen U kan standhouden. Hebt U, onze God, niet de inwoners van dit land van voor de ogen van Uw volk Israël verdreven, en dat voor eeuwig aan het nageslacht van Abraham, die U liefhad, gegeven? Zij zijn daarin gaan wonen en hebben daar voor U een heiligdom gebouwd, voor Uw Naam, en gezegd: Als ons enig onheil overkomt, het zwaard van het gericht, de pest of een hongersnood, zullen wij voor dit huis en voor Uw aangezicht staan, omdat Uw Naam in dit huis is. Wij zullen uit onze benauwdheid tot U roepen, en U zult verhoren en verlossen.” 2 Kronieken 20:1-9 HSV

De duivel gebruikt angst en intimidatie door omstandigheden of vervolging om ons ervan te weerhouden om Gods plan en doel voor ons leven te volbrengen. Angst betekent onveranderd. Velen hebben Gods plan voor hun leven verkwanseld vanwege de geest van angst.

De Bijbel zegt:

Offer dank aan God en kom aan de Allerhoogste uw geloften na. Roep Mij aan in de dag van benauwdheid;
Ik zal u eruit helpen en u zult Mij eren.” Psalmen 50:14-15 HSV

Als gelovigen in Christus moeten we altijd weten dat God dienen niet de afwezigheid van problemen is. Maar God heeft ons bevrijding beloofd wanneer we Hem zoeken of aanroepen in benauwdheid. Daarom hoeven we niet te vrezen of ons geïntimideerd te voelen te midden van benauwdheden, maar moeten we op de Almacht van God leunen voor onze bevrijding.

Als gelovigen moeten we leren om ons te focussen op de grootheid van God en niet op de grootheid van ons situatie of moeilijkheden.

Josafat focuste zich op de grootheid van God en herinnerde Zijn beloften en God keerde zijn gevangenschap om.

en zei: HEERE, God van onze vaderen, bent U niet die God Die in de hemel is? Ja, U bent de Heerser over alle koninkrijken van de heidenvolken. In Uw hand is kracht en sterkte, zodat niemand tegen U kan standhouden.” 2 Kronieken 20:6 HSV

Niet nodig om te vrezen, richt u op Gods Almacht!!!!

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, dank U voor Uw Woord. Eer Uw Naam in mijn leven te midden van benauwdheden in Jezus’Naam. Amen.