Scroll Top

opdat zij allen één zullen zijn, zoals U, Vader, in Mij, en Ik in U, dat ook zij in Ons één zullen zijn, opdat de wereld zal geloven dat U Mij gezonden hebt. En Ik heb hun de heerlijkheid gegeven die U Mij gegeven hebt, opdat zij één zijn, zoals Wij Eén zijn; Ik in hen, en U in Mij, opdat zij volmaakt één zijn en opdat de wereld erkent dat U Mij gezonden hebt en hen liefgehad hebt, zoals U Mij hebt liefgehad.” John 17:21-23 HSV

Onze eenheid met elkaar is gebaseerd op onze relatie met God, onze eenheid met God Almachtig door de relatie. Met andere woorden, onze eenheid met elkaar wordt bepaald door onze mate van overgave aan de wil van God Almachtig.

Zelfs in de natuurlijke atmosfeer sta je alleen dichter bij mensen waarmee je gemeenschappelijke gebruiken deelt, of waarvan je hetzelfde doet, dezelfde verlangens of gemeenschappelijke doelen hebt.

Jezus Christus onze Heer was één met de Vader omdat Hij toe liet dat Zijn wil werd opgeslokt door de Vaders wil.

Daarom zei Hij: ”mijn wil is de wil van Hem te doen die mij gezonden heeft.” Dit kon alleen gebeuren bij iemand die alles had overgegeven. We kunnen alleen diezelfde eenheid of unie ervaren wanneer we hetzelfde doen. Op het niveau waar we in ons christelijke wandel zijn, roept God ons allemaal naar de plaats van eenheid. Maar we moeten welwillend zijn om onze wil aan de wil van God over te geven in Jezus Christus machtige Naam.

Zonder relatie met God Almachtig is eenheid met elkaar in Christus niet mogelijk.

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, ik dank U voor Uw Woord. Help mij door Uw Geest om over te geven aan Uw wil zodat ik in eenheid kan wandelen met mijn aangewante broeders in Christus in Jezus Christus machtige Naam. Amen