Scroll Top

Het gebeurde, toen zij onderweg waren, dat Hij in een dorp kwam. En een vrouw van wie de naam Martha was, ontving Hem in haar huis. En zij had een zuster die Maria heette, die ook aan de voeten van Jezus zat en naar Zijn woord luisterde. Maar Martha was druk bezig met bedienen. Nadat zij erbij was komen staan, zei zij: Heere, trekt U het Zich niet aan dat mijn zuster mij alleen laat bedienen? Zeg toch tegen haar dat zij mij helpt. Jezus antwoordde en zei tegen haar: Martha, Martha, u bent bezorgd en maakt u druk over veel dingen. Slechts één ding is nodig. Maria heeft het goede deel uitgekozen,  dat niet van haar zal worden afgenomen.” Lukas 10:38-42 HSV

Vele van ons zijn te druk aan het werk voor God zonder dat we God toelaten om door en met ons te werken. Daarom krijgen velen een burn-out.

maar zij gingen overal heen om te prediken, en  de Heere werkte mee en bevestigde het Woord door de tekenen die erop volgden. Amen.” Markus 16:20 HSV

De Heere is diegene die het werk door ons heen doet, wij doen niet het werk voor Hem.

Daarom zei Hij tegen Martha: “Maria heeft het goede deel uitgekozen”. Met andere woorden, het behaagt de Heere meer wanneer we tijd met Hem doorbrengen, meer dan de dingen die we Zijn Naam doen.

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, ik dank U voor Uw Woord. Help mij door Uw Geest dat ik de juiste prioriteiten stel aangaande mijn relatie met U in Jezus Christus machtige Naam. Amen.