De Geest is het Die levend maakt, het vlees heeft geen enkel nut. De woorden die Ik tot u spreek, zijn geest en zijn leven.” Johannes 6:63 HSV

Het Woord van God is ons geestelijke levensbron. Het is Gods adem op ons dat ervoor zorgt dat we in leven blijven. Zoals het natuurlijke voedsel is voor ons lichaam, zo is Gods Woord voor onze geest, ziel en lichaam. Als Gods Woord, dat Jezus Christus is, ons levensbron is, dan betekent het dat zonder een intieme relatie met het Woord door Gods Woord te bestuderen, erop te mediteren en het in de praktijk te brengen, we zonder leven zouden zijn. God Almachtig heeft ons niet hier op aarde geplaats om enkel te bestaan, maar Hij wil dat we leven door onze persoonlijke relatie met Jezus Christus door de innerlijke werking van de Heilige Geest in ons.

Zoals de levende Vader Mij gezonden heeft, en Ik leef door de Vader, zo zal ook wie Mij eet, leven door Mij.” Johannes 6:57 HSV

Het is tijd dat we de juiste prioriteiten stellen door Jezus Christus na te jagen terwijl we de Bijbelteksten zoeken en erop mediteren en het ook doen.

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, ik dank U voor Uw Woord. Help mij door Uw Geest om een levendige christen te zijn terwijl ik u najaag in Jezus Christus machtige Naam. Amen.