Scroll Top

Niet u hebt Mij uitverkoren, maar Ik heb u uitverkoren, en Ik heb u ertoe bestemd dat u zou heengaan en vrucht dragen, en dat uw vrucht zou blijven, opdat wat u ook maar van de Vader vraagt in Mijn Naam, Hij u dat geeft.” Johannes 15:16 HSV

We zijn door God Almachtig geschapen om vrucht te dragen. Dit woord is gebruikt in Genesis 1:28. Het doel waarom we hier zijn is om vrucht te dragen in de opdracht die God Almachtig ons gegeven heeft. Maar deze vruchtbaarheid kan niet van God apart gebeuren. Daarom moeten wij als Gods mensen onze relatie met God vergroten door Jezus Christus, door het innerlijke werken van de Heilige Geest in ons. Zonder dit kunnen we geen vrucht dragen.

Blijf in Mij, en Ik in u. Zoals de rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf, als zij niet in de wijnstok blijft, zo ook u niet, als u niet in Mij blijft. Ik ben de Wijnstok, u de ranken; wie in Mij blijft, en Ik in hem, die draagt veel vrucht, want zonder Mij kunt u niets doen. .” Johannes 15:4-5 HSV

Het is de hoogste tijd dat we vrucht dragen.

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, ik dank U voor Uw Woord. Help mij om vrucht te dragen door Uw Geest terwijl ik u mijzelf nederig geef in mijn relatie met U in Jezus Christus machtige Naam. Amen.