Facebook

De Zegenbeden deel 6: Ware Blijdschap

By |2021-09-15T08:53:20+00:00September 15th, 2021|Facebook, Food For Thought|

-Ware blijdschap- Vandaag lezen we: “Gelukkig zijn zij die treuren; God zal ze troosten!” Mattheüs 5:4 GNT Het Griekse woord voor treuren is "pentheo", het betekent “jammeren” wat inhoudt: om grote spijt, verdriet of teleurstelling over iets te uiten. Het kan een persoon zijn (iemand die u een belofte heeft gedaan en deze uiteindelijk niet

The Beatitudes part 6: True Happiness

By |2021-09-15T09:21:25+00:00September 15th, 2021|Facebook, Food For Thought|

-True Happiness- Today we read: “Happy are those who mourn; God will comfort them!” ‭‭Matthew‬ ‭5:4‬ ‭GNT‬‬ The Greek word for mourn is “pentheo”, it means “to bewail” which means: to express great regret, sadness or disappointment about something. It can be a person (someone who made a promise to you and end up not

De Zegenbeden deel 5: Ware Blijdschap

By |2021-09-14T08:57:38+00:00September 14th, 2021|Facebook, Food For Thought|

-Ware blijdschap- Vandaag lezen we: “Gezegend en benijdenswaardig blij [met een blijdschap voortgebracht door de ervaring met Gods gunst en vooral bepaald door de openbaring van Zijn weergaloze genade] zijn zij die treuren, want zij zullen getroost worden! [Is een. 61:2.]” Mattheüs 5:4 AMPC “U bent gezegend wanneer u voelt dat u heeft verloren datgene

The Beatitudes part 5: True Happiness

By |2021-09-14T02:17:39+00:00September 14th, 2021|Facebook, Food For Thought|

-True Happiness- Today we read: “Blessed and enviably happy [with a happiness produced by the experience of God's favor and especially conditioned by the revelation of His matchless grace] are those who mourn, for they shall be comforted! [Isa. 61:2.]” ‭‭Matthew‬ ‭5:4‬ ‭AMPC‬‬ “You’re blessed when you feel you’ve lost what is most dear to

De Zegenbeden deel 4: Ware Blijdschap

By |2021-09-13T08:06:39+00:00September 13th, 2021|Facebook, Food For Thought|

-Ware blijdschap- “Gelukkig zijn zij die weten dat ze geestelijk arm zijn; het Koninkrijk der hemelen behoort hen toe!” Mattheüs 5:3 GNT De houding van geestelijke armoede volgt altijd de armen van geest. Ik weet dat u misschien denkt, "wat is het karakter dat daarmee gepaard gaat?" Het antwoord op deze vraag is in Gods

The Beatitudes part 4: True Happiness

By |2021-09-13T06:25:04+00:00September 13th, 2021|Facebook, Food For Thought|

-True Happiness- “Happy are those who know they are spiritually poor; the Kingdom of heaven belongs to them!” ‭‭Matthew‬ ‭5:3‬ ‭GNT‬‬ The attitude of spiritual poverty always follows the poor in the spirit. I know you may be thinking: “what is the character that goes with it?” The answer to this question is in God’s

Food for Thought 2020 Day 210

By |2020-07-28T03:34:42+00:00July 28th, 2020|Facebook, Food For Thought|

Bible study plan 2020 Today we read: 2 Corinthians 4-8 -Food for thought 2020 day 210- Scripture of meditation: • 2 Chronicles‬ ‭20:20 “And they rose early in the morning, and went forth into the wilderness of Tekoa: and as they went forth, Jehoshaphat stood and said, Hear me, O Judah, and ye inhabitants of

Voedsel tot Overdenking 2020 Dag 210

By |2020-07-28T03:27:57+00:00July 28th, 2020|Facebook, Food For Thought|

Bijbelstudieplan 2020 Vandaag lezen we: 2 Korintiërs 4-8 -Voedsel tot overdenking 2020 dag 210- Tekst voor meditatie: ‭‭• 2 Kronieken 20:20‬ ‭ "De volgende morgen stonden zij vroeg op, en vertrokken naar de woestijn van Tekoa. Toen zij vertrokken, bleef Josafat staan en zei: Luister naar mij, Juda, en u , inwoners van Jeruzalem. Vertrouw

Food for Thought 2020 Day 204

By |2020-07-22T08:28:38+00:00July 22nd, 2020|Facebook, Food For Thought|

Bible study plan 2020 Today we read: 1 Corinthians 16 2 Corinthians 1-3 -Food for thought 2020 day 204- Scripture of meditation: ‭‭• 2 Chronicles‬ ‭24:20‬ “And the Spirit of God came upon Zechariah the son of Jehoiada the priest, which stood above the people, and said unto them, Thus saith God, Why transgress ye

Voedsel tot Overdenking 2020 Dag 204

By |2020-07-22T08:25:56+00:00July 22nd, 2020|Facebook, Food For Thought|

Bijbelstudieplan 2020 Voor vandaag lezen we: 1 Korintiërs 16 2 Korintiërs 1-3 -Voedsel tot overdenking 2020 dag 204- Tekst voor meditatie: • 2 Kronieken 24:20   “Toen bekleedde de Geest van God Zacharia, de zoon van Jojada, de priester, die hoger dan het volk ging staan, en hij zei tegen hen: Zo zegt God: Waarom

Title

Go to Top