Scroll Top

Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Wie in Mij gelooft, zal de werken die Ik doe, ook doen, en hij zal grotere doen dan deze, want Ik ga heen naar Mijn Vader.” Johannes 14:12 HSV

Wanneer de Bijbel spreekt over grotere werken dan betekent het ook grotere werken. De reden waarom de meeste gelovigen deze grotere werken niet ervaren is door hun gebrek aan relatie met God Almachtig.

Jezus Christus onze Heer zei:

Jezus zei tegen hen: Mijn voedsel is dat Ik de wil doe van Hem Die Mij gezonden heeft en Zijn werk volbreng.” Johannes 4:34

Jezus kon deze grote werken doen van God doen omdat Hij in lijn was met de wil van God. Dus Hij was niet Diegene Die de werken deed. Maar de Vader in Hem Die het werk deed. Het was het werk van de Vader, Hij (Jezus Christus) kwam niet om Zijn eigen werken te volbrengen. Dus zolang Hij zich overgaf aan de Vader in relatie, werden de werken gemanifesteerd door Hem heen omdat de Vader in Hem leefde.

Gelooft u niet dat Ik in de Vader ben en de Vader in Mij is?  De woorden die Ik tot u spreek, spreek Ik niet uit Mijzelf,  maar de Vader, Die in Mij blijft, Die doet de werken.” Johannes 14:10 HSV

Grotere werken worden volbracht in ons leven wanneer we ons overgeven aan God Almachtig door Jezus Christus door de innerlijke werken van de Heilige Geest in ons.

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, ik dank U voor Uw Woord. Help mij door Uw Geest om mij volledig aan u over te geven in mijn relatie met U in Jezus Christus machtige Naam. Amen.